Alustatud on ehitustööde ettevalmistustega ja rajatud vundament, millele ehitatakse senise alajaama asemel kaasaegne alajaamahoone. Hoonesse paigaldatakse uued 15- ja 35-kilovoldised jaotlad, reservseadmed ning keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed.

Uuendustööde tulemusel jõuab uuele tehnoloogilisele tasemele alajaamaga ühendatud võrgu juhtimine – tänapäevased seadmed võimaldavad Elektrilevil sündmustest saada operatiivset infot, avastada kiiremini rikkekohti ja taastada elektrivarustus klientidele kiiremini.

„Taolised suured piirkonnaalajaamad on piltlikult öeldes elektrivõrgu südameks, millest saab alguse kliente otseselt elektriga varustav võrk,” ütles Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Jaanus Tiisvend. „Pärast piirkonnalajaama ümberehitamist saame suunata suurema tähelepanu ka väiksematele alajaamadele ja liinidele, et täita eesmärk - vähendada rikete hulka viie aasta jooksul poole võrra,“ lisas Tiisvend.

Valga-Uulu maantee ääres asuv Kilingi-Nõmme piirkonnalajaam varustab kokku 484 väiksemat alajaama Lõuna-Pärnumaal. Alajaama ehitustöid viib läbi AS Elektritsentrum ja need on plaanitud lõpetada käesoleva aasta novembrikuus.