Lk 49. Endel Siffi väide: „Kanajev ütles, et tema juures käib igasuguseid inimesi oma äriplaanidega ja alati on neil ümbrikud kaasas. Meile selline ümbrikute andmine ei meeldinud. Aadu (s.o Aadu Luukas - toim) ütles, et anname talle parem osaluse."

Lk 107. Endel Siffi väike, mille kohaselt Anatoli Kanajev „kauples end (N-Terminal Oili - toim) omanikeringi väga jõulise meetodiga: oma tahe läbisurumiseks lasi ta läbi kaevata Pakterminali juurde viiva raudtee."

Autor ja kirjastus pakkusid Anatoli Kanajevile võimalust antud väiteid kommenteerida pärast raamatu ilmumist, kuid Anatoli Kanajev loobus sellest, märkides, et need väited ei vasta tegelikkusele.

Kirjastus ja autor möönsid, et kellegi kohta süüdistavate andmete esitamine ühe isiku subjektiivsete väidetena ei ole hea tava ning kirjastus ja autor oleksid võinud küsida isikut süüdistavate konkreetsete väidete kohta selle isiku kommentaari ning selle ka raamatus avaldada.