„Raske uskuda, aga käesolev aasta märgib kahekümnendat juubelit Rail Balticu projekti planeerimises. Eesti majandus-ja kommunikatsiooniminister nimetas sel puhul Leedu valitsuse liikmeid projektiga venitamise pärast jobudeks, aga The Economistil on asjast teine versioon – nimelt on monopoolset seisundit nautival raudteeoperaatoril intiimsed suhted Venemaaga ja ta ei ole huvitatud Rail Balticu tulekust. Niisiis – see on sabotaaž (vaatamata faktile, et EL rahastaks 85 protsenti investeeringutest). Minu isiklik ja subjektiivne seisukoht on, et nõue teha trass läbi Vilniuse, mitte Kaunase, ei ole majanduslikult põhjendatud argument ja töötab isegi riiklikule regionaalpoliitikale vastu. Miks peab kõik olema kontsentreeritud Vilniusesse?“ kirjutas majandusteadlane.

The Economist kirjutas eelmise aasta oktoobris, et Rail Balticu projekti venimise üheks peamiseks põhjuseks on paljude allikate hinnangul see, et mõned regiooni raudtee-ettevõtjatest on tihedalt seotud Venemaaga ja teenivad oma kasumi transiidilt Balti sadamate ning Venemaa, Kesk-Aasia ja Hiina vahel. Nende hinnangul tuleks kuluka ja kahtlase väärtusega põhja-lõuna-suunalise raudteeühenduse rajamise asemel ehitada hoopis ida ja läänt ühendav kiirtee.