Kohalikud elanikud Eesti Energia ponnistustesse ja lubadustesse garanteerida saastevaba tootmine ei usu. Sõnavõttudes rõhutati korduvalt vajadust kõigepealt välja selgitada, kes või mis see Enefit üldse on. Demonstrantidel oli teada, et Enefiti tehnoloogia on tegelikult pea sada aastat vana ning põlevkivi saastevabast töötlemisest juttu olla ei saa. Eriti küsitavaks teeb kogu projekti vajaliku vee puudumine plaanitavas  kaevanduspiirkonnas ja siiani pole Enefit kohalikele suutnud anda mingeid tõendeid selle kohta, et neil vajaliku veekasutuse luba üldse olemas ongi.

"25. jaanuaril toimunud Puhta Õhu meeleavaldus oli suunatud Wasatch Front´i piirkonna õhukvaliteedile. Üks meeleavaldajate nõudmistest on fossiilsete kütuste kasutamise vähendamine osariigis, aga protest ei olnud suunatud konkreetselt ühegi ettevõtte vastu. Meeleavaldajad soovivad rangemaid nõudeid bensiini väävlisisaldusele, tööstuslike emissioonide suuremat reguleerimist jmt," selgitas Eesti Energia esmaspäeval saadetud teates.

"Paljude erinevate meeleavaldajate seas osales meeleavaldusel ka üks Enefiti projekti vastu protestiv rühmitus nimega Utah Tar Sands Resistance, kes nagu nimigi ütleb, on peaasjalikult õliliivade vastane aktivistide grupp. Kuna USAs ei eksisteeri veel põlevkivitööstust, siis aetakse põlevkivi pahatihti segamini õliliivade või kildaõliga, mille keskkonnamõjud võivad võimaliku põhjavee reostuse tõttu suuremad olla," möönis Eesti Energia esindaja. "Utah projekt kulgeb plaanipäraselt ja on eelarendusfaasis, mille raames viime läbi keskkonnauuringuid ja taotleme erinevaid tööstuse rajamiseks vajalikke lubasid."

„Artikli autor teeb viiteid anonüümsetele kohalikele elanikele, kes Enefiti projekti ei usu. Hiljutise avaliku arvamuse uuringu tulemused näitavad, et Enefiti projekti toetab 59% kogu osariigi elanikest ja 84% Uintah maakonna elanikest, kus Enefiti Utah´ projekt tegelikult asub," lisas Eesti Energia.

Firma kinnitusel vastavad kõik Enefiti tegevused USA-s kohalikele keskkonnamäärustele. „Õhukvaliteedi kaitseks rakendame parimaid kontrollitehnoloogiaid. Enefit on Utah osariigis Uintah maakonnas, kus asuvad põlevkivivarud, õhusaasteloa taotlemiseks 1,5 aasta jooksul kogunud õhuseirejaamas andmeid. Andmed on edastatud ka Utah´ ülikoolile õhukvaliteedi uuringu läbiviimiseks," selgitas Eesti Energia kõneisik. Tema sõnul on Enefitil Utah´ projekti jaoks olemas veekasutusõigus. „Juba põlevkivivarude ostuga kaasnenud lähedalasuva Green Riveri veekasutusõigus tagab Enefiti projekti jaoks piisava veehulga, kuid pöörame suurt rõhku veekasutuse vähendamisele ja vee taaskasutuse suurendamisele. Lisaks on käimas ka tööd põhjavee kvaliteedi ja liikumise määramiseks, mis tõestab, et projekt ei avalda piirkonna veevarudele suurt mõju."