KIK on juba teatanud Lovekole, et hüdroenergia tootmisega taasalustamine võib olla vastuolus kehtivate määruste ja seadustega. KIK-i seisukohale viidates keeldus Põltsamaa linn möödunud aasta detsembris igasugusest koostööst Lovekoga seoses linnale kuuluva paisu kasutamisega hüdroenergia tootmiseks.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on Loveko praegu tõesti fakti ees, et kui jääb kehtima viie aasta piirang paisu ärilistel eesmärkidel kasutamisele, siis ei saa linn paisu lüüse avada. 

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) rahastas möödunud aastal Põltsamaale kalapääsla rajamist ning paisu renoveerimist 1,6 miljoni euroga, Põltsamaa linna osa projekti rahastamisel oli suurusjärgus 7000 eurot. Praktiliselt 100 protsendi ulatuses toetati projekti tingimusel, et renoveeritavat paisu ei kasutata viie aasta jooksul projekti valmimisest ärilistel eesmärkidel, sealhulgas elektri tootmiseks.

Loe pikemat lugu Vooremaast.