Äriregistri järgi istub Vapper lootsifirma nõukogus 19. oktoobrini 2015. Majandusminister Juhan Parts ei ole seni allkirjastanud tema tagasiastumisavaldust.

Eesti Lootsi nõukogu esimees Kalev Lillo (REF) ütles Ärilehele, et viimasel nõukogu koosolekul eelmise aasta lõpus kinnitas Vapper, et on minister Partsile tagasikutsumise avalduse esitanud. "Ka minu teada pole teda tänaseni tagasi kutsutud. Küsimusele miks, ei oska ma vastata," lisas Lillo.

Juhan Parts viibib sel nädalal Indias. Tema eest vastas nõunik Rasmus Ruuda: "Küsimus on töös, otsustatakse siis, kui asendusliige on leitud."

Vapperi väärteomenetlus käib siiani

Keskkriminaalpolitsei algatas mullu novembri lõpus Eesti Lootsi kaudu oma jahtklubi rahastanud MKM-i avalike suhete juhi suhtes väärteomenetluse. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kontrollib Vapperi võimalikku toimingupiirangu rikkumist. Menetlus käib siiani.

Ametiisiku poolt toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadva rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

Eesti Loots toetas Kalev Vapperi kaasabil ESS Kalevi jahtklubi, mille kommodoor Vapper on, kuue aasta jooksul kokku 13 000 euroga. Selle aja jooksul taandas Vapper end ainult ühel juhul jahtklubi toetamisega seotud hääletuselt. Mullu seisis ta hea selle eest, et jahtklubi sai lootsifirmalt aastas raha koguni kaks korda.

Vapper sai Eesti Lootsi nõukogu liikmeks 2007. aasta oktoobris. 1. oktoobrist 2008 seniajani on Vapper kuulunud ka Kalevi jahtklubi juhatusse. Pärast 2008. aastat hakkas jahtklubi Eesti Lootsilt toetusi saama.

Kalev Vapper avaldas enda lootsifirma nõukogust tagasikutsumiseks soovi pärast Eesti Päevalehes ilmunud artiklit selle kohta, et ta osales oma jahtklubile toetuste määramisel.

Mis on huvide konflikt?

Huvide konfliktiga on tegu juhul, kui ametiisik peab tegema oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või -hõimlaste või temaga seotud juriidiliste isikute majandushuve.