BPEF II investoriteks on Euroopa Investeerimisfond (EIF), mis investeerib läbi 2012. aastal asutatud Balti Innovatsioonifondi (EIF-i ja Eesti, Läti ning Leedu valitsuste poolt loodud fondifond), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (
) ning
Investeerimisfondide,
Varahalduse ja Danske Capitali poolt hallatavad Baltikumi pensionifondid. BPEF II jätkab oma eduka eelkäija, BaltCap Private Equity Fund I strateegiat.

BPEF I on investeerinud 8 portfelliettevõttesse, mis on kokkuvõttes viimase 4 aasta jooksul neljakordistanud EBITDAd ning enam kui kahekordistanud oma käibe, küündides 2013. aastal 230 miljoni euroni. Mitmed portfelliettevõtted on selle aja jooksul läbi teinud olulise rahvusvahelise arengu ning nende töötajate arv on BaltCapi halduse all kasvanud poole võrra kuni 2700 inimeseni.  

BPEF II teeb omakapitali investeeringuid innovaatilistesse Balti regiooni ettevõtetesse, keskendudes "osta ja arenda" tüüpi tehingutele. BPEF II investeerib ühte ettevõttesse üldjuhul 5-10 miljonit eurot ning omandab enamusosalusi. BaltCap tegutseb aktiivse investorina ning teeb tihedat koostööd juhtkondadega, eesmärgiga luua vastavates valdkondades turu juhtivaid ettevõtteid.  

BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks sõnas: "On väga hea meel tõdeda, et meid toetasid BPEF II loomisel varasemad lojaalsed koostööpartnerid EIF, EBRD ja kohalikud pensionifondide haldurid.  Baltikumi soodne majanduskeskkond koos suure hulga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega annab suurepärase võimaluse ettevõtteid konsolideerides muuta nende tegevust efektiivsemaks ning samas toetada täiendava kapitaliga firmade laienemist nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel turgudel." 
 
"EIFi koostöö BaltCapiga sai alguse juba 2001. aastal ning läbi uue investeeringu tugevdame omavahelist koostööd veelgi," ütles Euroopa Investeerimisfondi juht Richard Pelly. "BaltCapi kogemus ning tõestatud suutlikkus Balti regioonis investeeringuid teha on ainulaadne ning uus investeerimisfond võimaldab neil tegevust veelgi laiendada. EIF on nii Balti Innovatsioonifondi loojaks kui ka võtmeinvestoriks, töötades koos regionaalsete partneritega. BPEF II on esimene Balti Innovatsioonifondi raames asutatud investeerimisfond, olles oluliseks verstapostiks unikaalse Baltikumi-ülese fondifondi tegevuses," lisas ta. EBRD president Sir Suma Chakrabarti kinnitas samuti uue investeerimisfondi olulisust ning tundis heameelt jätkuva koostöö üle. "See on verstapost, mis näitab, kui oluline on pakkuda ettevõtetele era- ja riskikapitali pikas perspektiivis. Me oleme valmis seda tegema, toetamaks kaugeleulatuva potentsiaaliga uuenduslike kohalike ettevõtete kasvu ja arengut," sõnas Chakrabarti.  

KredExi tegevjuht Andrus Treier lisas: "Balti Innovatsioonifond asutati eesmärgiga laiendada Balti ettevõtete jaoks finantseerimisvõimalusi ning arendada regiooni era- ja riskikapitali turgu, meelitades sellesse varaklassi täiendavaid investeeringuid. KredExil on hea meel näha selle initsiatiivi tõekssaamist."

"Swedbanki Eesti, Läti ja Leedu pensionifondide koostöökogemus regiooni silmapaistvaima erakapitalifondiga on seni olnud positiivne nii kasvu kui kriisi tingimustes. Seetõttu on kolme riigi Swedbanki pensionifondid varem teinud BaltCapi fondidesse kolm investeeringut ning sel korral investeeritakse kokku 12 miljonit eurot. BaltCapi uus fond sobib strateegiliselt väga hästi Swedbanki pensionifondide portfelli, kuna tegemist on pikaajalise paigutusega, mis võimaldab pensionikogujatel saada osa Baltikumi majanduskasvust," ütles Swedbank Investeerimisfondide juht Kristjan Tamla.

BaltCap on Balti riikide juhtiv era- ja riskikapitaliettevõte, mis investeerib kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste. BaltCap on esindatud kõigis kolmes Balti riigis. Tänaseks on BaltCap hallanud mitmeid investeerimisfonde kogumahuga 240 miljonit eurot ja teinud üle 60 investeeringu. BaltCap on Euroopa Riskikapitali Assotsiatsiooni (www.evca.eu), Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (www.estvca.ee), Läti Riskikapitali Assotsiatsiooni (www.lvca.lv) ja Leedu Riskikapitali Assotsiatsiooni liige. BaltCap on ühinenud ÜRO Vastutustundliku Investeerimise Programmiga (United Nations Principles for Responsible Investment - UNPRI).