PRIA maksab iga aasta välja toetusi põllumeestele, kes hooldavad riigi maal poollooduslikke kooslusi ehk kasutavad neid heinamaana või karjatavad seal loomi.

PRIA kontrollis sel aastal varasemast põhjalikumalt toetuste saamist ja selgus, et põllumehed võisid saada toetust ka ilma maa kasutusõiguseta, mis tähendab, et isegi kui põllumees on maad hooldanud nõuetele vastavalt, on PRIA-l õigus edasine toetuse saamine katkestada või isegi juba väljamakstud toetusi tagasi nõuda.

Eestimaa Looduse Fondi põllumajandusekspert Aleksei Lotman sõnul on maakasutuse lepingu sidumine tegeliku hooldamisega PRIA poolt täiesti omavoliline tõlgendus ja sellel pole mingisugust seost ei Eesti kehtiva õigusega ega ka Euroopa Liidu õigusega.

PRIA ei nõustu Lotmani väitega, et kasutusõigus seoti toetuse saamisega alles hiljuti ja väidab, et see punkt on taotlemise esitamise tingimustes alati olemas olnud ning varem polnud neil võimalik kasutusõigust nii lihtsalt kontrollida.