Uus alajaam parandab kokku 2867 majapidamise ja ettevõtte elektriga varustamise kindlust. 1970ndate aastate lõpul kasutusele võetud alajaama seadmed olid amortiseerunud ja suurendasid piirkonnas ulatuslike elektrikatkestuste ohtu.

„Paldiski on üks suurtest alajaamadest, mida jõuame aastas uuendada ainult mõned, aga elektriga varustamise kindlus paraneb korraga tuhandetel inimestel,“ ütles Elektrilevi võrgu üldplaneerija Meelis Kodres. „Kui ilmad oluliselt külmemaks ei lähe, alustatakse ehitustöödega juba lähinädalatel.“

Ehitusööde käigus rajatakse kaasaegne alajaamahoone, paigaldatakse uus 6-kilovoldine jaotusseade, keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed ning asendatakse alajaama lähiümbruse toitekaablid.

Paldiski piirkonnaalajaam on oluline sõlmpunkt, mida läbib aastas 25 gigavatt-tundi energiat ja varustab elektriga omakorda 81 väiksemat alajaama. Suurimad alajaama toitel olevad ettevõtted on Paldiski Põhja- ja Lõunasadam.

Ehitustöid teostab hankelepingu alusel AS Merko Infra ja uus alajaam valmib käesoleva aasta novembris.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eesti enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud suurematest aladest Läänemaa, Viimsi ja Narva. Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris ettevõte võrku 100 miljonit eurot, 2013. aastal kavandatud investeeringumahuks oli 109 miljonit eurot.