Kalakasvatus ehk vesiviljelus on Eestis selgelt arenev suund. Viimasel seitsmel aastal heaks kiidetud projektide tootmisvõimsus on kokku umbes 5000 tonni aastas. Seega kasutati 2012. aastal sellest kõigest 7,42 protsenti. Uue eelarveperioodi üheks prioriteediks on just kalakasvanduste võimsuse maksimaalse ärakasutamise tagamine.

Eelmisel perioodil sai Eesti kalandussektor Euroopa Liidult 112 miljonit eurot. Järgmise perioodi summa ei ole veel kokku lepitud, asjaosalised loodavad eelnevaga sarnast rahasüsti.