Aga alustagem algusest. Sotsiaaldemokraadid, kes on teravalt kritiseerinud Reformierakonna programmi ja poliitikat, on uue valitsuskoalitsiooni üle käivate läbirääkimiste käigus nõustunud üksikisiku tulumaksu alandamisega.

Samuti on kokku lepitud, et kerkivad tulumaksuvaba miinimum ja lastetoetused, samal ajal alaneb töötuskindlustusmakse. Need on kõik kallid ja väga kallid lubadused. Siinkohal tasub ka meelde tuletada, et rahandusminister Jürgen Ligi palus selle aasta alguses kolleegidest ministritelt ettepanekuid, kuidas lähiaastatel hoida riigieelarves kokku ca 56 miljonit eurot.

Kuna Mikser ega Reformierakonna peaministrikandidaat ei ole esialgu veel konkreetsetest kulunumbritest ega nende katteallikatest rääkinud, siis koostas Ärileht avalike allikate põhjal orienteeruva kokkulepitud poliitlubaduste hinnakirja. Järgnev ei pretendeeri sendi pealt lõplikule tõele, kuid annab ülevaate summade suurusjärkudest.

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmise hinnast:

Jürgen Ligi Pärnu Postimehes 2013. aasta veebruaris: "Piltlikult öeldes tähendaks tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 10 euro võrra ehk kaks eurot kätte kuus inimese kohta (154 euroni – toim.) riigi jaoks 20 miljonit eurot laekumata jäävat tulu. See on tohutult kallis. Laekumata tulu tähendab aga seda, et sotsiaal- ja mis tahes muude probleemide lahendamine on keerulisem. Ehk siis ühtlaselt jaotuv väike summa annab kokku väga suure summa."

Praegu, anno 2014 märts, kehtib tulumaksuvaba miinimumi määrana 144 eurot kuus.

LHV majandusanalüütik Heido Vitsur kirjutas 2013. aasta veebruari Maalehes: "Tehtud ettepanekutest kõige tagasihoidlikum – tulumaksuvaba tulu suurendamine 160 euroni − viiks poole miljoni maksumaksja korral eelarvest ära tagasihoidlikud 19 miljonit, kuid jätaks igas kuus inimesele kätte täiendavalt sama tagasihoidlikud 3 eurot.

See-eest miinimumi tõstmine 192 euroni nõuaks eelarvest 57 miljonit, kuid annaks igale inimesele juba 10 eurot, mis väga paljudele meist on täiesti arvestatav lisaraha; 290- ja 320eurone miinimum võtaks eelarvest vastavalt ca 175 ja 210 miljonit ning jätaks igale maksumaksjale kuus alles vastavalt 30 ja 35 eurot.

Kui siiamaani oli maksude vähenemise ulatus suhteliselt lihtsalt prognoositav, sest kõik vabastused jäid allapoole minimaalpalka, siis alates 500 euro suurusest maksuvabast miinimumist see enam nii ei ole. Meie senisest arvestuslikust poolest miljonist tulumaksu maksjast rohkem kui kolmandiku kuusissetulek 500 euroni lihtsalt enam ei küüni. Kuid ilmselt jääb sellise maksuvaba miinimumi korral vähemlaekumine 300 ja 350 miljoni euro vahele."

Lastetoetuse tõstmise hinnast:

Nädalapäevad tagasi leidis IRL-i fraktsioon "sahtlist" üles lastetoetuste kergitamise eelnõu, mille Reformierakond ja IRL olid vahepeal maha matnud. IRL-i ootamatu heatahtlikkus ei olnud altruistlik, kuid see ei muuda eelnõu sisu.

Seega, kui suurendada 2015. aasta algusest esimese ja teise lapse toetust seniselt 19,18 eurolt 57,54 euroni lapse kohta, läheks see sotsiaalministeeriumi kinnitusel maksma umbes 108 miljonit eurot aastas. 

See on väga suur summa, arvestades, et rahandusministeerium küsis juba selle aasta alguses ministeeriumidelt ettepanekuid 56 miljoni euro kokkuhoidmiseks 2015. aasta eelarvest.

Tulumaksumäära alandamise hinnast:

Rahandusministeeriumi andmetel maksab üksikisiku tulumaksu alandamine 20 protsendini 2015. aastast 70 miljonit eurot aastas.

Töötuskindlustusmakse alandamise hinnast:

Rahandusministeeriumi hinnangul on loogiline aluseks võtta 0,3 protsenti (st tööandjalt 0,1 protsenti + töötajalt 0,2 protsenti), mis on minimaalne võimalik määra alandamise ulatus. Maksemäära langetamine 0,3 protsendipunkti võrra vähendas valitsussektori tulusid 2013. aastal 13 miljoni euro, aastatel 2014 ja 2015 vastavalt 14 ja 15 miljoni euro võrra.