7,5 tunnist tööpäeva arvestades teeks see Saksamaal brutopalgaks üle 1400 euro.

Riigi miinimumpalka hakatakse rakendama järgmise aasta algusest ning täielikult peaks see kehtima hakkama 2017. aastast, arvestades kollektiivlepingutes sätestatud ning erinevate sektorite palgakokkuleppeid, kirjutab Deutsche Welle.

Võrdluseks, Eestis on tunnitasu alammäär 2,13 eurot.

Miinimumpalga kaval on ka erandid. Nimelt ei puuduta 8,5 eurone tunnipalk alaealisi, õpilase staatuses olevaid töötajaid ning interne. Samuti on erandiks pikaajalised töötud, kellele miinimumpalga nõuet pärast uue töö leidmist poole aasta jooksul ei rakendata.

Bundestagis tuleb seaduseelnõu esimesele lugemisele juunikuus.

Saksamaa ettevõtete ühendused on eelnõud teravalt kritiseerinud ning avaldanud arvamust, et miinimumpalga kehtestamine toob kaasa töökohtade kadumise.