Tööd on jaotatud etappidesse ja uued kaablid valmivad tööde ajagraafiku kohaselt 2015. aasta oktoobriks. Aprilli lõpus algava tööde esimese etapi raames hakatakse rajama kaablitrassi Smuuli tee ja Kuristiku tänavate vahele, 7. juulist algavad teise etapi tööd Russalka ristmiku ja Petrooleumi tänava vahel, augustist kolmanda etapi tööd Kuristiku tänava ja Russalka ristmiku vahel. Selleks aastaks planeeritud tööd lõpevad oktoobri lõpuks. Järgmisesse aastasse jäävad tööd Narva maantee lõigul Laikmaa tänavast Petrooleumi tänavani.

Et linnaliiklust võimalikult vähe häirida, rajatakse samale trassile kaks uut kaabelliini kinnisel ehk horisontaalsel suundpuurimise meetodil. Siiski tuleb puurimistööde teostamiseks rajada Narva maanteel sõiduteele Laikmaa tänavast kuni Smuuli teeni paarkümmend kaevikut. Kaheksasse kaevikusse ehitatakse betoonist kaablikaevud, kuhu paigaldatakse kaablilõike ühendavad jätkumuhvid.

Kaabli tarnib Rootsis, Falunis asuv Ericsson AB kaablitehas. Lisaks kõrgepingekaablitele paigaldatakse kaablitrassi 48-kiuline optiline sidekaabel.

Uued kõrgepingekaablid hakkavad asendama 1979. aastal rajatud ja tänaseks amortiseerunud ning keskkonnaohtlikke õliisolatsiooniga 110 kilovoldi kaableid, mis hiljem eraldi hankega ohutuks muudetakse.