Sularahakäibe varjamise tõkestamiseks alustavad maksuhaldur ja liit ühisprojektiga, mille sisuks on kassasüsteemide veebipõhiseks viimise võimekuse tehnoloogiline testimine. Tegemist on tehnilise lahendusega, mis tagab ettevõtte kassasüsteemist läbikäiva müügiandmestiku säilimise ning sõltumatuse hilisematest muutmistest ja kustutamistest.

Koostööd alustatakse pilootprojektiga, kus konkreetse ettevõtte näitel testitakse IT-lahenduste töövõimekust, probleemkohtasid ja hinnatakse selle maksumust. Testimiseks on nõusoleku andnud hotell Strand ja pilootprojekti tähtajaks planeeritud juuni 2014.

Pilootprojekti tulemuste põhjal töötatavad maksuhaldur ja EHRL välja veebipõhise kassalahenduse juurutamise ettepanekud valdkonnas.

Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Kaido Lemendik ütles, et sularahakäibe varjamine on nimetatud sektoris peamiseks probleemiks ja ümbrikupalga allikaks.

„Koostöökohtumisel leidsime ühiselt, et ainult järelevalvega me piisavat ja püsivat muutust valdkonna maksukäitumises ei saavuta, mistõttu ongi vaja leida ja ellu viia uusi ning innovatiivseid lahendusi, mis tagaksid majutus- ja toitlustussektoris maksukuulekuse tõusu,“ ütles Lemendik

EHRLi tegevjuhi Raigo Triigi sõnul on maksudest kõrvalehiilimine ja ümbrikupalgad teemad, millega tuleb tõsiselt tegeleda. ”Eesti Hotellide ja Restoranide Liit seisab ausa ettevõtluse eest ning koostöös maksu- ja tolliametiga soovime leida võimalusi maksukuulekuse tõstmiseks ning ebaausa konkurentsi tõkestamiseks. Pettusteta ettevõtluskeskkond on ka meie tegevuse üks oluline eesmärk,” rääkis Triik.

2013. aasta ning 2014.aasta I kvartali jooksul tegi maksu- ja tolliameti majutus-toitlustuse valdkonnas 193 üksikjuhtumi kontrolli ja 160 vaatlust, mille käigus küsitleti kokku 578 isikut. Selgus, et töötajatest 21 protsenti olid uued töötajad, kelle kohta viimasel kolmel kuul palgaväljamaksed puudusid. 204 korral juhiti konkreetsele rikkumisele tähelepanu ilma menetlust alustamata.

Eelmise aasta ning selle aasta I kvartali jooksul määrati valdkonnas täiendavalt tasumisele 593 401 eurot makse.

Toitlustus- ja majutussektori levinumad maksurikkumised saavad alguse sularaha käibe varjamisest. Sularaha kohta ei jää maha jälge ning see muudab käibe varjamise ettevõtjatele suhteliselt lihtsaks. Varjatud sularahakäive on peamine allikas valdkonnas ümbrikupalkade maksmiseks. Sellise käitumise tulemusena tekib ärimaastikul ebaaus konkurents, vähenevad eraisiku sotsiaalsed garantiid ning riik kaotab maksutulu.