Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) eesmärk on korrastada töötajale isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise maksuvabastuse reegleid ja suurendada maksuvaba hüvitise piirmäära. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE) muudatusega piiratakse aga sõiduautode omatarbe maksustamise asemel sõiduautode ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel, sealhulgas rentimisel, liisimisel, ning nende tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel tasutud käibemaksu mahaarvamist eesmärgiga maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt, mis ühtlasi suurendab riigieelarve laekumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Ettevõtlusorganisatsioonid saatsid 11. aprillil rahandusministeeriumile arvamuse, milles märgitakse, et eelnõu, millega piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamist sõiduautode soetamisel, ei täida esitatud eesmärki ning on oma vormilt ja sisult nii ettevõtjatele kui maksuhaldurile rakendamiseks kõlbmatu.

"Eelnõu sisaldab palju ebaselgeid kohti, millele huvigrupid juhtisid tähelepanu juba eelnõu eelmise versiooni puhul, kuid koostajad ei ole esitatud märkusi sisuliselt kommenteerinud ega eelnõu täpsustanud või seletuskirja täiendanud," seisab arvamuses.

Dokumendi on allkirjastanud Eesti Väike - ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA); Eesti Maksumaksjate Liit (EML); Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL); Eesti Laevaomanike Liit(ELL);
Eesti Turbaliit; Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK); Eesti Liisingühingute Liit ja Autode Müügi -ja Teenindusettevõtete Eesti Liit(AMTEL).

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles selle aasta jaanuaris, et põhimõttelisi muudatusi pole nendes eelnõudes enne uuele ringile minemist tarvis teha.

"Autode puhul on vastuseis emotsionaalne olnud, loomulikult ei tahaks keegi ju maksta, aga me ei taha ju automaksu," märkis Ligi. "Erasõidud ei tohiks olla käsitletud ametisõitudena. See on ainus kaup, kus eratarbimine on lubatud ametlikult kanda praeguse seaduse järgi firma kuludesse. See lihtsalt on üks seaduseviga, mis sinna kunagi sattus."