Kurgpõld meenutas 2009. aastat, kui pangandusturule sisenes LHV. "[LHV tuli turule] aktsiakapitaliga umbes kuus miljonit eurot, kuid tänaseks on aktsiakapitali suurendatud üle viie korra," rääkis ta ERR-i raadiouudistele.

"Selleks, et sellist universaalteenust pakkuda, peab olema väga pikaajaline vaade ja väga suured kapitalipuhvrid," märkis Kurgpõld.

Inspektsiooni juht Kilvar Kessler lisas, et alates 4. novembrist hakkab pankade, sh ühistupankade tegevuslubade üle otsustama Euroopa Keskpank, mitte enam finantsinspektsioon.

Seega, kui Eesti Panga president oleks Tallinna ühistupanga loomise vastu, oleks teoreetiliselt võimalik, et pank ei saa tegevusluba.

Eesti Panga selgituse kohaselt, hakkab pankade,sh ühistupankade litsentse 2014. aasta novembrist välja andma Euroopa ühtse pangajärelevalve (Single Supervisory Mechanism, SSM) järelvalvenõukogu, kus osalevad kuni 24 liiget, kelle seas on ka finantsinspektsiooni juhatuse esimees. "Nende otsust saab erandkorras vetostada Euroopa Keskpanga nõukogu lihthäälteenamusel tehtud otsusega. Euroopa Keskpanga nõukogus on 24 liiget, nende hulgas ka Eesti Panga president Ardo Hansson," teatas Eesti Pank.

Eesti Päevaleht kirjutas 15.aprillil, et Tallinn loob linna ühistupanga asutamiseks uue sihtasutuse, mille nõukogusse kuulub ka linnapea isiklikult. Uue organi ülesanneteks on valmistada ette ühistupanga asutamise dokumendid, mõelda välja äriplaan ja koostada panga asutamise eelarve.

Tallinna linnavolikogu esimees ja rahanduskomisjoni juht Toomas Vitsut selgitas, et kuna ühistupanga puhul on tegemist spetsiifilise asutusega, on selle asutamise töösse mõistlik kaasata ka selle ala spetsialiste. Ja tõesti - nagu Vitsut avaldas, kuulub sihtasutuse kolmeliikmelisse nõukogusse Tallinna endine finantsdirektor Ahti Kallaste. Teised kaks liiget on linnapea Edgar Savisaar ja abilinnapea Taavi Aas.