„Putini korruptiivne režiim ohustab Ukraina vabadust ning kogu Euroopa julgeolekut ja majandust. Euroopa peab näitama tahet seista oma väärtuste kaitsel ning tegema seda viivitamatult,” rääkis Kelam, kelle hinnangul pole senised sanktsioonid tõsiseltvõetava ulatusega ning annavad sellega agressorile hoopis julgustavaid signaale.

Seepärast koostas Kelam viiest punktist koosneva paketi, mille peaks jõustama Euroopa Parlament. Plaani kohaselt tuleb:

· Laiendada oluliselt personaalsete sanktsioonide nimekirja. Nimekirja tuleb lisada kõik Venemaa Föderatsiooninõukogus Krimmi okupeerimist toetanud saadikud, Kremli administratsiooni juhtivatel kohtadel töötavad ametnikud, Kremliga seotud oligarhid ning Vladimir Putin ja Dmitri Medvedev.

· Tühistada tingimusteta kõik senised relvade ja militaartehnika ekspordi tehingud ning kehtestada embargo igasugusele relvastusalasele koostööle Venemaaga. Tuleb lõpetada ka sõjatööstuses kasutatava kõrgtehnoloogia ning siseriiklikeks repressioonideks kasutatava varustuse eksport Venemaale. Me ei relvasta agressorit.

· Kehtestada sanktsioonid Venemaa finantssektori suhtes, mis omaksid reaalset mõju Vene pangandussüsteemile ja millega blokeeritakse Venemaa rahvusvaheliste finantstehingute süsteemist. Välja tuleb töötada üle-Euroopaline õigusakt Putini rahapesu tõkestamiseks.

· Töötada välja toimivad sanktsioonid telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia valdkonnas, millega saab mõjutada Venemaa tehnoloogiatööstuse toimimist ning piirata korruptiivse režiimi propagandatööstuse levikut.

· Töötada välja Euroopa Liidu kaitse- ja vastupanuraamistik. Seal määratakse selgelt, mis alustel aktiveeritakse Euroopa Liidu aluslepingus sisalduv solidaarsus- ning vastastikuse kaitse klausel, et tagada liikmesriikidele viivitamatu kaitse välisagressiooni puhul. Senine Euroopa Liidu otsustusprotsess on olnud selgelt ebaefektiivne ja aeglane, mida näitavad senikehtestatud sanktsioonid.

Kelami sõnul ei piisa tänases muutunud geopoliitilises olukorras enam tavapärasest mugavusdiplomaatiast, kus põhirõhk on arutelul.

„On viimane aeg näidata otsustavust ka tegudes, mitte ainult ähvardada. Me peame Venemaad survestama nendest kohtadest, kus see kõige valusam on ning režiimi toimimist ka reaalselt halvab,” ütles Kelam.