Artikli keskne summa oli 30 000 eurot, mida võõrtööline töötuabirahana Soome riigilt saab, kui ta on töötuna arvel maksimaalse lubatud aja ehk 500 päeva. Amet parandas oma andmeid. Selgus, et koduriiki (näiteks Eestisse) tagasi kolinud inimene saab töötukindlustust vaid kolme kuu vältel - see on siis 90 päeva jooksul. Lisaks ei maksta talle ka lapsehoiutasu. See tähendab, et väljamõeldud perekonna perepea Martin saab töötuna Soome riigilt kolme kuu jooksul varasema 1433,99 asemel hoopis 1027,32 eurot kuus. 30 000 eurost ei ole enam juttugi.

Artikli soomekeelse versiooni leiad siit.

Ärilehe pikema loo aga siit.