Töötasu ei ole töötaja jaoks saladus. Rahulikult võib oma lähedastega palgast rääkida. Töölepinguseadus (TLS) § 28 lg p 13 keelab hoopis tööandjal ilma töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta avaldada andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Seega ei või tööandja küsija kolleegile tema palga suurust öelda, kuid töötajal endal on selleks õigus küll. Tööandjad, kes töölepingutesse selliseid mõttetuid või ebaseaduslikke piiranguid kirjutavad, peaksid arvestama sellega, et TLS § 4 lg 3 kohaselt on kokkulepe töötajat kahjustavas tingimuses tühine.

Saada oma tööalane küsimus: kristiina.viiron@epl.ee