Uuringus esitati inimestele küsimus, kuidas nad käituksid, kui neile pakutakse ostmiseks salakütust, kuid nad teavad, et see on turuhinnast odavam, kuna maksud riigile on maksmata.

41% vastas, et neil pole autot ja puudub vajadust kütust osta. 19% märkis valikvastusena, et nad ostaksid, sest kütus on odav. 17% valis ostmisest keeldumise sooviga riiki mitte petta. Ja iga kümnes märkis vastusevariandi, et ostaksid kindlasti ja tunneks huvi, kust saaks veel.

Turu-uuringute AS-i poolt aprillis läbi viidud uuringule, mis kaardistas inimeste hoiakuid salakauba suhtes, vastas kokku 1003 inimest.