„Mõistame, et kohalike kogukondade jaoks on tegemist järgmise märgiga elu hääbumisest väikeasulates ja maapiirkondades. Tegemist on valuliku teemaga: mis tahes teenuse kadumine on siin olulise tähendusega,“ sõnas Swedbanki Eesti juht Priit Perens.

„Seetõttu otsustasime pärast mitmeid nõupidamisi ning konsulteerimist omavalitsuste, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning muude huvitatud osapooltega säilitada neis asulates füüsilise pangateenuse pakkumise. Oleme alustamas omavalitsustega läbirääkimisi, et leida võimalikult ruttu väikekontoriks sobivad ruumid. See tähendab, et tänastes asukohtades pangakontorid siiski tööd ei jätka, ent pangateenust hakkaksime pakkuma omavalitsuse ruumides. Sularahateenuse tagamiseks jäävad kõigisse nimetatud asulatesse nii sularaha sisse- kui väljamakseautomaadid.“

„Usun, et jõuame omavalitsustega kokkuleppele. Seejärel saab nende ruumides pangaga edaspidi asju ajada samadel päevadel ja kellaaegadel nagu seni ja kontoritöötaja pakub teenuseid, mis on kättesaadavad ka täna,“ rääkis Perens. Sularahateenused liiguvad siiski automaatidesse ning Swedbank on valmis abistama kõiki inimesi, kes vajavad tuge nende kasutamisel. „Ehkki 98% kõigist sularahatehingutest toimub juba täna masinate vahendusel, saame aru, et on inimesi, kelle jaoks see tähendab olulist harjumuste muutmist ja kes vajavad sealjuures abi,“ sõnas Perens.

Esialgu on kavas väikekontorid avatuks jätta vähemalt aastaks ja otsida koostöös erinevate partneritega uusi võimalikke lahendusi. „Oleme alustamas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel läbirääkimisi avaliku ja erasektori partneritega, et leida ühiselt jätkusuutlikke lahendusi erinevate teenuste pakkumiseks väikeasulates,“ sõnas Perens. „Samuti on plaanis arutada, kuidas saaksime üheskoos viia e-teenuste pakkumise Eestis uuele tasemele, et lahendada nii ka teisest otsast teenuste kättesaadavuse küsimusi.“

Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul on tal Swedbanki otsuse üle hea meel. „Arutasime tekkinud olukorda Swedbanki juhtkonnaga ning tõdesime ühiselt, et ka pangale on oluline olla sotsiaalselt vastutustundlik.“ Palo sõnul on ministeeriumil plaanis kokku kutsuda pankade, omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatest, eelkõige Eesti Post, koosnev töörühm, mis arutaks, kuidas seista hea selle eest, et maapiirkondade inimestele olulisi teenuseid säilitada ja seega elukeskkonda hoida. „See on hea näide, et kõike ei pea ametlike regulatsioonidega piirama, vaid lahendused sünnivad, kui on olemas kõigiosapoolte hea tahe neid otsida.“