Veelgi enam, OECD märgib korruptsiooniteemalises raportis, et arvamus, et eestlased altkäemaksu ei anna, võib vähendada ka vajalikke ennetusmeetmeid

OECD märgib raportis , et alates OECD korruptsioonivastase konventsiooniga liitumisest 2005. aastal ei ole Eesti väliskorruptsiooni juhtumitega seoses kedagi vastutusel võtnud, kuigi sellised süüdistused on olemas.

„Eesti peab tagama, et korruptsioonisüüdistusi uuritakse tõsiselt, et infot kogutakse laialdastest allikatest, kaasa arvatud välismaised institutsioonid,“ märgitakse OECD raportis.