Res Publica Tallinna piirkonna esimehe Sven Sesteri sõnul hilines linnavalitsus eelarveprojekti tutvustamisega ning ei ole andnud reaalset pilti linna finantsolukorrast, teatas Res Publica meediajuht Delfile. “Linnavalitsus on rikkunud seadust, hilinedes eelarveprojekti esitamisega volikogule ning viies teise ja kolmanda lugemise läbi liialt kiirustades,” ütles Sester.

Isamaaliidu Tallinna piirkonna esimehe Andres Herkeli sõnul ei anna eelarveprojekt küllaldast ülevaadet eelmise perioodi tegelikest kuludest ja tuludest ning eelarve on koostatud nii keeruliselt, et linnakodanikul on väga raske sellest aru saada.

“Linnavalitsus on teinud kõik, et volikogu ja linnakodanikud 2004. aasta eelarveprojektist linna katastroofilist rahalist seisu välja ei loeks. Meil ei jää muud üle, kui juhtida maavanema tähelepanu eelarveprotsessis toimunud seaduserikkumistele ja paluda tunnistada vastuvõetud eelarve õigustühiseks,” sõnas Herkel.

Seaduse kohaselt teostab maavanem järelevalvet kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste seaduslikkuse ja riigivara kasutamise otstarbekuse üle.