Paldiski Lõunasadama konkurentsivõime tõstmisse suunatud investeeringu toel süvendatakse sadama akvatooriumi pöörderingi ja kanalit seniselt 13,5 meetrilt 14,5 meetrini.

“Paldiski Lõunasadam on täna nii Eesti eksport- ja importkaupade kui ka spetsiifiliste transiitkaupade käitlemisele orienteeritud regionaalne kaubasadam,” ütles Tallinna Sadama nõukogu esimees Remo Holsmer. “Investeering Paldiski Lõunasadama võimekuse tõstmisesse on suunaga tulevikku, et rahuldada nii praeguste klientide tulevasi vajadusi kui ka tõsta sadama atraktiivsust uusi kliente silmas pidades," lisas ta.

Paldiski Lõunasadamas käideldakse täna peamiselt ro-ro kaupu, vanametalli, puitu, turvast ja naftatooteid. Samuti on oluliseks tegevusvaldkonnaks naaberturgudele mõeldud uute autode transiit ja müügieelne teenindus.

Tallinna Sadama juhatus andis esmaspäeval nõukogule ka ülevaate Vanasadama kavandatavate kinnisvaraarenduste detailplaneeringute algatamisprotsessist. Samuti tutvus nõukogu infoga regionaalsete veeldatud maagaasi terminalide arendustest.