Premia Foodsi tütarfirma esitas mullu 31.juulil kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamise nõude Rootsi põllumajandusameti (rootsi keeles: Jordbruksverket) vastu seoses 2012. a maikuus ettevõtte suhtes alustatud haldusmenetlusega, mille tulemusena hävitati 17 tonni kalamaime.

Mullu 25. novembril otsustas põllumajandusamet, et Överumans Fisk AB nõue kahju hüvitamiseks on põhjendatud ning et kahju ja saamata jäänud tulu nõude rahuldamiseks on olemas seadusest tulenev õiguslik alus.

17.12.2013 otsustas Rootsi Põllumajandusamet teha Överumans Fisk AB-le kompensatsiooni ettemakse summas 4 miljonit Rootsi krooni (ligikaudu 0,5 miljonit eurot), vastav makse laekus Överumans Fisk AB kontole 19.12.2013.

19.06.2014 otsustas Rootsi Põllumajandusamet maksta Överumans Fisk AB-le täiendava kompensatsioonina 6 727 636 Rootsi krooni (ligikaudu 0,7 miljonit eurot). Otsuse kohaselt makstakse kompensatsiooni täiendav osa Överumans Fisk AB-le välja 14 päeva jooksul alates otsuse tegemisest

Premia Foodsi juhatuse esimehe Katre Kõvaski sõnul oli tegemist erakorralise juhtumiga Rootsi riigi ja terve sealse kalakasvatussektori jaoks.
„2012.aasta maikuus, kui Rootsi Põllumajandusamet oma otsuse tegi, oli tõenäosus nõude esitamiseks ja kompensatsiooni taotlemiseks väga väike, kuna sarnast juhtumit ei ole Rootsis varem olnud. See, et tänaseks on olemas otsus 1,2 miljoni eurose kompensatsiooni eraldamiseks, on keerulise ja ajamahuka protsessi tulemus ja ühtlasi oleme loonud Rootsi kalakasvatussektoris sellega pretsedendi, " lausus ta.

"Samavõrra oluline kui saadud kompensatsioon, oli Premia jaoks tähtis tagada Överumans Fiski kalakasvatuste piiranguteta toimimine, mis on tänaseks samuti saavutatud,“ lisas Kõvask.