Eesti Riigikohus lükkas 18. juunil 2014 tagasi Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) kaebuse, millega sooviti muuta Tallinna Ringkonnakohtus Viasat ASi kasuks tehtud kohtuotsust.

Vaidluse põhiküsimus oli see, kas Viasat on kohustatud hankima EAÜ-lt litsentsi ja maksma talle tasu õiguse eest Eesti klientidele oma satelliidiplatvormi kaudu kanaleid edastada. Kõnealuse vaidluse puhul oli küsimus rohkem kui 500 000 euro ulatuses tasudes aastate 2008-2011 eest.

Juriidilisest vaatepunktist tähendab see, et kui televisiooniteenuse pakkuja edastab (enda juhtimise ja vastutuse all) satelliitteenuse kaudu televisiooniprogrammi, siis on televisiooniteenuse pakkuja see, kes televisiooniprogrammi edastab, ning just temal on kohustus teoste autoritega nende tööde esitamise osas riigis, kus signaalid katkematusse sideahelasse edastatakse, kokkuleppele jõuda. Sellistel juhtudel on satelliitedastust võimaldav ettevõtja (praegusel juhul Viasat) vaid tehnilise teenuse pakkuja ega edasta ise autoriõiguse seaduse tähenduses teleprogrammi. See tähendab, et tema tegevuseks ei ole vaja autoriõiguste omanike luba ja kohustus tasu maksta puudub.

Kohus leidis, et Viasat ei ole loonud uut publikut ja seetõttu ei ole Viasatil ka vaja autoritelt luba ja ta ei pea neile maksma mingit tasu, sest teleprogrammide edastajad on televisiooniteenuse osutajad, kellel on autoritega sõlmitud signaalide katkematusse sideahelasse sisestamise riigis kokkulepped teoste edastamise kohta. Viasat on satelliitteenuse pakkuja ega edasta autoriõiguse tähenduses teleprogrammi. Lihtsamalt öeldes - Viasat ei vaja oma tegevusteks autorite luba.

2011. aastal esitas EAÜ Viasati vastu kaebuse korraldusega sulgeda kõik nende satelliidiplatvormi telekanalid (sh ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 ja Kanal 11) või maksta kõnealuste kanalite satelliitedastuse eest EAÜ-le autoritasu. Kohtuasja menetleti nii Harju Maakohtus kui ka Tallinna Ringkonnakohtus ning mõlemal juhul lahendati kohtuasi EAÜ kasuks. Viasat kaebas otsuse edasi Eesti Riigikohtusse, kes 2013. aasta 29. mail kaebuse osaliselt rahuldas, kuid saatis kohtuasja uuesti läbivaatamiseks Tallinna Ringkonnakohtusse. Oma 28. veebruari 2014 otsusega lükkas Tallinna Ringkonnakohus kaebuse tagasi ja leidis, et Viasatil puudus kohustus EAÜ-le oma platvormil kanalite edastamise eest autoritasusid maksta. Eesti Riigikohus kohtuasja edasi kaebamiseks menetlusluba andnud ei ole.

Viasat ASi finantsjuht Kristel Aarna kiidab kauaoodatud kohtuotsuse heaks: „See kohtuotsus on pikale veninud vaidluse õiglane lahendus ja võidukas tulemus kõigi Euroopa satelliitteenuse pakkujatele. Me toetame autoriõiguste omanikke - ja ka MTG ise on mitmete autoriõiguste omanik - ning usume, et kõigil autoriõiguste omanikel on õigus saada oma teoste kasutamise eest õiglast tasu. Siiski oleme juba pikka aega seisukohal, et Viasati Eestis ja mujal Euroopas pakutav satelliitteenus ei väärkasuta mingeid õigusi, mis nõuavad selleks EAÜ või mis tahes teise õiguste ühishaldaja luba. Satelliitedastuse jaoks lubade hankimine on Viasati platvormi kasutavate televisiooniteenuste pakkujate kohustus ning Viasati mis tahes täiendavad maksed samade õiguste eest kujutaksid endast topeltmakset."

Viasat ASi esindasid kohtuasjas vandeadvokaadid Karmen Turk ja Erki Vabamets advokaadibüroost Triniti.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid