"NATO peasekretär Anders Rasmusseni sõnul on Venemaa erinevad luureasutused tegemuas tihedat koostööd Euroopas tegutsevate keskkonnakaitse-gruppidega, et koos teha frakkimise-vastaseid kampaaniaid. Venemaa toetab neid rahaliselt.

Putin teeb seda sellepärast, et aeglustada USA kildagaasi-revolutsiooni Euroopas. Venemaa soovib säilitada oma monopoli Euroopa maagaasiturul.

Sõltumine Venemaa gaasist on Putinile olnud heaks relvaks, aga maailm on muutumas tänu USAs jõuliselt tehtavale tööle seoses nafta ja kildagaasi puurimisega.

Eurooplased näevad USA gaasis alternatiivi vene gaasile. USA energeetikaministeerium on kinnitanud seitsme ekspordiks mõeldud LNG terminali rajamise. Savikiltkivi, millest kildagaasi saab, on aga ka mitme Euroopa riigi maapõues.

Frakkimise tehnoloogiat ei saa peatada isegi Venemaa. Savikiltkivi uuringud on alanud nii Poolas kui Suurbritannias. Lepingud USA energeetikaettevõtetega on sõlminud mitmed Ida-Euroopa riigid, näiteks Leedu ja Rumeenia. Ehkki see ei juhtu üleöö, siis Venemaa mõjuvõim energiahiiuna hakkab Euroopas vaikselt vähenema.

Venemaa riigikassa sõltub 52% osas nafta ja gaasi müügist saadavast tulust. Putin on vaatamas üha enam Aasia suunal, kuid sealne palju räägitud leping Hiinaga on vaid väike osa selle kõrval, milline on Venemaa ja Euroopa vaheline müük.

Kui Hiina saab Venemaalt aastas 38 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas, siis Euroopa osakaal on 161,5 miljardit kuupmeetrit. Euroopa on Venemaa olulisim turg.

Putin võib oma rubladega küll toetada keskkonnaaktivistite, kuid pikas perspektiivis on see sõda siiski kaotatud.

Venemaa majanduskasvuks arvestatakse sel aastal 0,2%, mis on väga nigel tulemus. See annab USAle väga hea eelise, kui praegune administratsioon selle vaid ära kasutaks. President Obama peaks tegutsema kiirelt, et USA kildagaasivarud leiaks tee rahvusvahelisele turule. Energeetikaministeeriumil on laual mitu tosinat LNG eksportimise taotlust, need tuleks kiiremas korras rahuldada.

Andes neile rohelise tule ning lubades maksuvaba USA gaasi Euroopale, kerkib veelgi gaasitootmine, tekib juurde töökohti ning see annab meie Euroopa sõpradele alternatiivi Vene gaasile.

Võimalust võtta Putinilt ära tema võimu alustala on rumal mitte ära kasutada."