Baltika teatas börsile, et avalikul pakkumisel on 600 võlakirja hinnaga 5000 eurot võlakirja kohta. Pakkumisperiood kestab 14.-28. juulini.

Aktsionäride eesõigus võlakirjade märkimisel on võrdeline oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Võlakirjad, mida eelisjaotamise käigus ei jaotata, jaotatakse proportsionaalselt märkimise summale nii eelisjaotuse järgse praeguste aktsionäride märkimisavalduste kui investorite vahel, kes esitasid võlakirjade märkimisavalduse, kuid ei oma mingeid aktsionäride eesõigusi.

Pakkumisel ei ole garanteerijaid väärtpaberituru seaduse tähenduses, kuid KJK Fund, Sicav-SIF on alla kirjutanud lepingule, mille kohaselt kohustub märkima kõik võlakirjad.

Võlakirjade pakkumise tulemused avaldab Baltika 29. juulil.