Täna kohtunud töögrupp kaalus põhjalikult kommertspankade laiemaid koostöövõimalusi Eesti Postiga, vahendas ministeerium.

„Postipanga teenuse laialdasem kasutuselevõtt tagaks maapiirkondade elanikele stabiilse ligipääsu mitmetele olulistele teenustele nagu sularaha väljavõtt, pangaülekanne ja kontoinfo saamine. Swedbank alustab konsultatsioone Eesti Postiga, et kaaluda postipanga mudeliga liitumist,“ ütles töögruppi juhtinud siseturu asekantsler Merike Saks.

Saksa sõnul on igati oodatud ka kõigi teiste töögrupi liikmete poolt pakutud lahendused. Eesmärgiks on, et nii riik, omavalitsused kui ka erasektor koos jõuavad sügiseks konkreetsete kokkulepeteni, mis tagavad parema pangateenuse maapiirkondades.

Töögrupi koosolekul osalesid täna lisaks ministeeriumile pangaliidu, Eesti Panga, Swedbanki, SEB Panga, Tarbijakaitseameti, Konkurentsiameti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Posti esindajad.