Tallinna Kaubamaja tütarfirmad Selver AS, Kaubamaja AS, AS TKM King, AS Viking Motors ja OÜ TKM Beauty Eesti taotlevad tagasi aastatel 2010 kuni 2011 makstud müügimaksu.

Müügimaks kehtis Tallinnas kohaliku maksuna 1. juunist 2010 kuni 31. detsembrini 2011. Nimetatud ajavahemikul tasusid Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtted müügimaksu kokku 3,27 miljonit eurot, sellest Selver 2,20 miljonit eurot, Kaubamaja AS 0,86 miljonit eurot, AS TKM King 0,14 miljonit eurot, AS Viking Motors 0,04 miljonit eurot ja OÜ TKM Beauty Eesti 0,03 miljonit eurot.

Müügimaks kaotati riigikogus vastu võetud seadusega ja pärast seda on mitmed ettevõtjad nõudnud tasutud müügimaksu tagastamist seoses selle vastuoluga Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Ükski nimetatud vaidlustest ei ole Tallinna Kaubamajale teadaolevalt tänaseks lõpliku lahendini jõudnud.

Müügimaksu tagastuse taotlemise eesmärgil esitasime parandatud müügimaksu deklaratsioonid, mille tõttu algatas Tallinna Ettevõtlusamet tagastusnõuete kontrollimenetluse. Kontrollimenetluste tulemusena andis Tallinna Ettevõtlusamet maksuotsused, mille kohaselt rahuldati tagastusnõuded vaid osaliselt. Tallinna Ettevõtlusamet pidas müügimaksu tagastusnõudeid põhjendatuks kokku 0,05 miljoni euro ulatuses, seal hulgas Selver AS osas 0,04 miljoni euro ulatuses ja Kaubamaja AS osas 0,01 miljoni euro ulatuses.

Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtted on juba esitanud või esitamas Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale kaebused Tallinna Halduskohtule, teatas kontserni juht Raul Puusepp börsile.

Müügimaksu vaidlustes nõustab ja esindab Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtteid advokaadibüroo Borenius. Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtetel müügimaksu vaidlusega seoses jooksvaid kulusid ei ole, tasu maksmine on kokku lepitud vastavalt vaidluse tulemusele.

Kuivõrd tegemist on juhtumiga, millega sarnaseid lõpplahendusi ei ole teada, siis ei ole hetkel võimalik anda hinnangut tagastusnõude vaidluse tulemuslikkuse ja ajalise lõpplahenduse osas, märkis Puusepp, lisades, et Tallinna Kaubamaja tütarettevõtjad ei ole kindlasti võtnud ette vaidlust, mida nad peaksid perspektiivituks.