Olgu kohe mainitud, et jutt ei ole Eesti Lihashaigete Seltsist, mis Eestis raha kogub. Nemad said oma majandusaasta aruande järgi 2013. aastal toetusi ja annetusi 8085 euro eest (aasta varem 11 559 eurot). Toetused on siiani suunatud peamiselt seltsi liikmete teavitamisse ning erinevate ühisürituste korraldamisse. Tööjõukulu oli 2013. aastal mäiteks 776 eurot.

USA ALSi organisatsioon, mis algatas kogu annetuste kogumise megakampaania, on aga enda majandusaasta aruandes välja toonud üllatavad numbrid.

Juhtkonna palkadele kulub eelmisel aastal 24 miljonit dollarit saanud organisatsioonil 1,9 miljonit dollarit aastas. „Teiste tasude ja palkade" realt vaatab aga vastu 3,6 miljonit. Pensionifondidele ja töötajate hüvitistele kulub pool miljonit. Siia lisandub aga veel väljaspoolt palgatud tööjõud, millele kulus 4 miljonit dollarit. Reisimisele kulus töötajail 1,3 miljonit dollarit. See teeb organisatsiooni tööjõuga seotud kuludeks kokku 12,5 miljonit dollarit. Sissetulekutest 23,5 miljonit koguti kokku annetuste ja toetustena. Seega annetavad inimesed USAs suures osas selleks, et organisatsiooni juhid saaks kena palka.

ALSi Assotsiatsioon ei häbene oma aruandes ka tunnistada, et ALSi uuringutele kulub neil vaid 27% kogu annetatud rahast. Oluline summa (üle 6 miljoni) kulub erinevate stipendiumite ja toetuste maksmisele - reeglina meditsiini õppivatele tudengitele. Miljon pandi magama lobitöö tegemisele.

Mõnede ALSi Assotsiatsiooni juhtide aastapalgad:

Jane H. Gilbert - president ja tegevjuht - 339 475 dollarit

Daniel M Reznikov - finantsjuht - 201 260 dollarit

Steve Gibson - avalike poliitikate juht - 182 862 dollarit

Kimberley Maginnis - hoolekandeteenuse juht - 160 646 dollarit

Lance Slaughter - arendusjuht - 152 692 dollarit

Kusjuures USA presidendi Barack Obama igaaastane põhipalk on 400 000 dollarit.

Kuhu Eestis annetada?

Niisiis Eestis kogub annetusi Eesti Lihashaigete Selts MTÜ, konto EE021010052002295000 EESTI LIHASEHAIGETE SELTS MTÜ. Annetajal palutakse lisada pangalüekandele info, milleks annetus on tehtud ja tulumaksusoodustuse soovi korral lisage selgitusse oma isikukood.

MTÜ on viimastel päevadel annetusi saanud 9090,35 euro eest. Suurim annetus on olnud 2000 eurot, väikseim 2 eurot. Keskmine summa on olnud 22 eurot. Kokku on annetajaid olnud 412.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid