"Kilejas peekerlill ja Grahami peekerlill kasvavad Utah’ idaosas ja Colorado lääneosas. Selle asemel oldi nõus allkirjastama 15-aastane konserveerimisleping. Selle eesmärgiks on hoida nende taimede kasvukeskkonda ning tagada, et taimede osas saaks teha erinevaid uuringuid," teatas EAO juht Rikki Hrenko Browning.

Need kaks taimeliiki kasvavad väidetavalt vaid põlevkivipaljandite lähedal või nende peal. "Kui need oleks pandud ohustatud liikide nimistusse, siis oleks Enefiti arendustele tulnud peale suured piirangud. Konserveerimine aga tähendab, et võidavad mõlemad pooled – kaitstud on taimed ning edasi saab minna ka arendaja," rõõmustab Hrenko.

Enefit American Oil on selle otsuse üle Hrenko sõnul väga õnnelik. "See on hea näide sellest, kuidas saavutada win-win olukord tehes koostööd," ütles Hrenko Browning. "Konserveerimisleping on kasulik taimedele ja kohalikule kogukonnale. See on isegi parem variant kui see, kui oleks otsustatud taimed ohustatud liikide alla panna."

Hrenko Browningu sõnul kehtib uus kokkulepe nii eramaa kui ka föderaal- ja riigimaa kohta. Ohustatud liikide nimekiri ei laiene paljuski eramaale. Eramaal asub umbes 1/3 kõigist kõnealustest taimedest.

Ettevõtted nagu Enefit toetavad plaani, ehkki see tähendab, et nad peavad osa endale kuuluvast maast jätma konserveerimis-tsoonide jaoks. "Samas vähendab see drastiliselt ohustatud liikide nimekirja panemise stsenaariumi puhul õhku jääda võinud ebakindlust ja kaasnevaid piiranguid," lisas Hrenko Browning.

Kokkulepe tähendab, et konserveeritakse kokku 17 800 hektarit maad, kus limiteeritakse maapinda häirivad tegevused nagu näiteks kaevandamine. Sellega kaitstakse 2/3 kuni ¾ kõikidest piirkonnas teadaolevatest ohustatud taimedest.

"Viimased uuringud on näidanud, et tegelikult kasvab kaht taimeliiki piirkonnas rohkem kui varem arvati. See võis olla kokkuleppe sõlmimisel oluliseks motivaatoriks," täpsustas EAO juht.

Konserveerimislepingu kirjutasid alla USA Kalanduse ja Eluslooduse Amet, Utah’ Uintah’ maakond, Colorado Rio Bianco maakond ja veel mitmed kohalikud keskkonna ja loodushoiuga tegelevad organisatsioonid.