EcoPro suuromanik ja juhataja Neeme Reinapi sõnul ei olnud see tavaline pilsivesi. "Jämedalt koosnes see 95% veest ja 5% bensiinist. Reovesi separeeriti, kust sete läks komposti. Pärast küttesegude tegemist läks bensiin Kunda käitlussõlme ja vesi veelkord puhastusaseadmetesse," meenutas Reinap.

"Kuna Vaivara puhastusseadme tootlikkus oli madal, siis pool veest suunati pärast separeerimist Tallinna ohtlike jäätmete käitluskeskusesse Suur-Sõjamäel, kus oli samaväärne puhastusseade," rääkis Reinap.

Suurem osa veest segati Reinapi väitel peaaegu aasta jooksul küttesegudesse ja viidi Kundasse. "Selleks oli vist eraldi kokkulepe, kus vee protsent oli suurem. Kogu töö toimus tohutu avalikkuse ja kontrollijate tähelepanu all," mäletas EcoPro suuromanik.

"Vesi vastas heitvee normidele, kuid lõhnaprobleemid ei võimaldanud seda üldkanalisatsiooni suunata. See töö teostati samuti väga edukalt. Ainus kord elus, kus töö eest tänasid telefonitsi minister, kantsler, asekantsler ja jäätmeosakonna juhataja eraldi. Nüüd on suhtumine nagu seakatku. Kuid ei tee ju ka midagi, vahin pealt kuidas Vaiavara upub," on Reinap nördinud.

2006. aasta augustis jättis Probo Koala Aafrikasse, Elevandiluurannikule maha jäätmed, mis Abidjani prügimäele viiduna põhjustasid seal toksiliste aurude eritumise tõttu kümnete tuhandete inimeste haigestumise ja kaheksa inimese surma.

Probo Koala püüdis juba juulikuus settetankidesse kogunenud 400 tonni jäätmeid Amsterdamis ära anda, kuid see ei õnnestunud.

Sama aasta septembri alguses jõudis laev Läänemerre, tegi peatuse Ventspilsi sadamas ja jõudis 15. septembril Paldiski Lõunasadamasse.

Veeteede amet, mis kontrollis laeva 15. septembril, väitis esialgu, et neil polnud seaduslikku alust laeva kinni pidada ja lubas Probo Koalal pärast protseduuride lõppu lahkuda. Ka keskkonnainspektsioonil ei olnud tankerile etteheiteid.

Paldiski sadamasse saabusid 25. septembril aga Greenpeace'i aktivistid oma jäälõhkujaga "Arctic Sunrise", nõudsid Eesti võimudelt laeva arestimist ja takistasid laeva väljasõitu sadamast.

27. septembril pöördus keskkonnaministeerium laeva kinnipidamiseks justiitsministeeriumi poole, sest Probo Koala kütusetankide pesuvee proovides tuvastati aineid, mis sarnasid Elevandiluurannikul mürgistuse põhjustanud ainetega.

Euroopa Liidu keskkonnavoliniku Stávros Dímase sõnul näitasid laevameeskonna vereproovid, et teatud mürgiste ainete kontsentratsioon nende veres on tavalisest 60 korda suurem.Laeva meeskond koosnes peamiselt venelastest.

Riigiprokuratuur alustas Probo Koala asjas kriminaalmenetlust 27. septembril. Kriminaalasi alustati ka Elevandiluurannikul ja Hollandis.

28. septembril külastas keskkonnavolinik Paldiskit, tutvus olukorraga ja tänas Eesti valitsust ja õiguskaitseorganeid kiire ja tulemusliku tegevuse eest.

13. oktoobril 2006 lahkus laev Paldiskist ja võttis keskkonnainspektsiooni järelevalve all suuna Sillamäe sadamasse. 15. oktoobril andis Probo Koala Sillamäel ära oma ohtlikke aineid sisaldanud pilsivee, kust see sõidutati Vaivara ohtlike jäätmete prügilasse.

Jäätmete kahjutustamine maksis Eesti riigile ligikaudu 2,5 miljonit Eesti krooni. Seejärel anti laevale luba Eesti vetest lahkuda.