Keelatud on järgmiste kemikaalide kättesaadavaks tegemine, sissetoomine, omamine ja kasutamine, kui selle kontsentratsioon on suurem kui vastav piirmäär:

vesinikperoksiid (12 massiprotsenti)
nitrometaan (30 massiprotsenti)
lämmastikhape (3 massiprotsenti)
kaaliumkloraat (40 massiprotsenti)
kaaliumperkloraat (40 massiprotsenti)
naatriumkloraat (40 massiprotsenti)
naatriumperkloraat (40 massiprotsenti).

Tarbijatele mõeldud toodetes neid aineid sellises kontsentratsioonis reeglina ei leidu.

Keeld puudutab üksnes füüsilisi isikuid, kes ei vaja neid kemikaale kaubandus-, majandus- või kutsetegevuses. Ettevõtjad, näiteks põllumehed või tööstusettevõtjad, kes vajavad aineid oma majandustegevuses, võivad neid jätkuvalt kasutada, pidades silmas, et eraisikutele neid edasi anda ei tohi.

Piirangutega lõhkeainete lähteaineid kasutatakse enamasti just tootmises, kuid üksikutel juhtudel võivad neid vajada ka eraisikud - näiteks jahimehed kasutavad trofeeloomade luude valgendamiseks vesinikperoksiidi. Edaspidi võivad jahimehed osta vesinikperoksiidi lahust, mille kontsentratsioon jääb alla 12%.

Kui üksikisikul on selliseid aineid varusse ostetud, võib neid omada ja kasutada kuni 2. märtsini 2016.