Emissiooni tulemusena suureneb Arco Vara aktsiate arv 29 protsendi võrra 4,7 miljonilt 6,1 miljonile. Emissioonis osalesid ettevõtte teatel nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid, sh need, kes varasemalt ei olnud Arco vara investorid.

Arco Vara juhataja Tarmo Sild tõdes börsile saadetud teates, et järgnevate aastate jooksul on vaja teha veel jõupingutusi investorite täieliku usalduse taastamiseks. Samas on ettevõttel Silla sõnul alates 2012. aastast esimest korda vaba raha, mida uutesse projektidesse paigutada.

„Juhatuse seisukohalt hinnates on Arco Vara kapitaliseeritus paranenud ning esimest korda alates 2012. aastast on kontsernil vaba raha, mida võib paigutada uutesse projektidesse. Võib ka öelda, et esimest korda pärast Arco Vara aktsiate esmaemissiooni julgesid investorid siia uuesti raha paigutada. Emissioonis osalesid ka kontserni Bulgaaria ja Eesti üksuste võtmetöötajad enam kui 20.000 euroga. Ettevõte tänab neid kõiki usalduse eest ja tunnistab, et järgnevate aastate jooksul on vaja teha veel täiendavaid jõupingutusi taastamaks investorite täielik usaldus, märkis Sild.

Otsuse seoses märkimisperioodi jooksul märkimata jäänud aktsiatega, s.o 2 124 695 aktsiaga, langetab Arco Vara AS juhatus pärast uute aktsiate kandmist investorite väärtpaberikontodele.