Statistikaameti andmetel kasvas eksport juulis aastaga 6 protsenti, moodustades 993,7 miljonit eurot.

Impordi maht jäi samale tasemele, moodustades 1142 miljonit eurot. Kaubavahetuse puudujääk vähenes juulis 50 miljoni euro võrra.

Ekspordi tugevat aastakasvu toetasid eelkõige elektriseadmed (+10 protsenti), mineraalsed tooted (+39 protsenti) ning metall ja metalltooted (+20 protsenti).

Elektriseadmete eksport moodustas 23 protsenti kogu Eesti ekspordist ehk 231 miljonit eurot. Selle kaubagrupi väljaveo kasvu suurendasid peamiselt telefonid ja muud seadmed, vahendas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium oma teates.

Mineraalsete toodete eksport oli 128 miljonit eurot ning kiiret kasvu toetas põlevkiviõli väljavedu kaugematele turgudele nagu Ameerika Ühendriikidesse. Metalli ja metalltoodete hulgas kasvas raua ja terase ning nendest valmistatud toodete eksport Soome.

Peamiste kaubagruppide ehk elektriseadmete ja mineraalsete toodete import kasvas vastavalt 12 ja 10 protsenti. Mehaaniliste masinate import vähenes 12 protsenti ning selle taga oli buldooserite, teehöövlite ja mehaaniliste koppade sisseveo langus.

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade import kahanes 4 protsenti. Peamiselt vähenes piima ja piimatoodete ning puuviljade import, mis omakorda on põhjustatud Venemaa sanktsioonide tõttu langenud Eesti re-ekspordist.

Eesti olulisematesse sihtriikidesse nagu Rootsi, Soome ja Läti suurenes eksport samas tempos keskmise kasvuga. Kaubavahetus Venemaaga oli nagu eelmiselgi kuul languses (-19 protsenti), peamiselt mõjutas seda piimatoodete, jookide ning mehaaniliste seadmete väljaveo langus.

Võrreldes eelmise aasta juuliga suurenes märgatavalt eksport kaugematele turgudele nagu Ameerika Ühendriigid (+180 protsenti). Import Soomest ja Saksamaalt suurenes, kuid Suurbritanniast ja Poolast vähenes.

Eksporttellimuste mahtude suurenemist prognoosis augustis Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel 10 protsenti tööstusettevõtjatest.

Tellimuste kahanemist prognoosis 26 protsenti ettevõtetest ning tellimuste jäämist samale tasemele 64 protsenti ettevõtetest. Keskmisest kõrgemad ootused olid tekstiiltootmises ning suurimat eksporditellimuste langust näevad kemikaalide tootjad.