Liidu teatel on konkurssi eesmärgiks elavdada korraldatud avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist.

Konkurssi korraldab sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond ja üritust toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ning Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous.

2014. aasta maksundusalaste uurimistööde võistlusele esitati kokku 19 tööd, sealhulgas 7 magistritööd, 8 bakalaureuse- või lõputööd ning 4 uurimistööd. Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning toetajate esindajatest koosnev komisjon.

Komisjon otsustas anda auhinnad järgmistele töödele:

Magistritööd:

I koht
The neutral treatment of discount vouchers under the EU VAT law and the new Proposa
, autor Erle Laasberg (Maastrichti Ülikool)

II koht
Käibemaksu fiskaalne efektiivsus Euroopa Liidus ja Eestis, autor Stella Suurorg (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)

III koht
Euroopa Liidu käibemaksudirektiivis sätestatud digitaalselt osutatavate teenuste käibemaksuga maksustamise regulatsiooni vastavus OECD raamtingimustele, autor Karli Kütt (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

IV koht:
Mitteresidentidele makstavate pensionide tulumaksuga maksustamine Eestis, autor Riita Oidsalu (Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond)

Õiguserialade lõpu- ning uurimistööd:

I koht:
Tallinna reklaamimaksu kohtupraktika analüüs, autor Anna Kure (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

II koht:
Käibemaksudeklaratsiooni lisaga seotud halduskoormus, autor Piret Zahkna (Sisekaitseakadeemia)

III koht:
Juhatuse liikme vastutus maksuõiguses, autor Gea Raissar (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Majanduserialade lõpu- ning uurimistööd:

I koht:
Investeerimiskonto kasutamine eraisiku väärtpaberitehingutes, autor Rainer Loopere (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)

II koht:
Avalik-õiguslike rahaliste nõudmistega seotud probleemid täitemenetluses: kohtutäiturite näitel, autor Carina Helimets (Tallinna Majanduskool)

III koht:
Püsiva tegevuskoha maksustamine Eestis, autor Eveli Stahelstrauch (Tallinna Majanduskool)

Auhinnaliste kohtade saajatele määratakse rahalised stipendiumid (magistritööde kategoorias 600, 500, 400 ja 300 eurot, bakalaureusetööde kategoorias 300, 200 ja 100 eurot). Ülejäänud osavõtjad saavad ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimuse.

Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 24. septembril 2014 Eesti Rahvusraamatukogus. Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile 30. oktoobril. Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja.