Ühendus märgib oma teates, et halvemal juhul peab Soome riik Eestis tegutsevad Yliopiston Apteekki tütarfirmad sulgema, riigiabi tuleb tagastada ning teenitud tulu ja tekkinud kahjud nõutakse Soome riigilt sisse. Selle mõju Soome maksumaksjale võib ulatuda kümnete miljonite eurodeni.

EAÜ hinnangul kujutab Yliopiston Apteekki tegevus Eestis konkurentsimoonutust, sest ettevõte kasutab riigiabina saadud ning avalike ülesannete täitmisel teenitud tulu äritegevuseks Eestis. See on EL-i õigusega keelatud. Kirjas märgitakse, et Yliopiston Apteekki, mille käive Soomes on suurem (umbes 270 miljonit eurot 2012. aastal) kui kogu Eesti apteegisektoril kokku (umbes 261 miljonit eurot 2012. aastal), on majanduslikult jõulises ja soodsas positsioonis Eesti apteegiturul konkurentsi kahjustamiseks, kohalike ettevõtjate turult väljatõrjumiseks ja turu ülevõtmiseks.

Ühendus viitab, et Soome riigile kuuluv Yliopiston Apteekki teeb Eestis aktiivselt lobby ning osaleb Riigikogu õigusloome protsessides, mis omab EAÜ hinnangul ka poliitilist mõõdet, kuna on suunatud Eesti turul tegutsevate kohalike ettevõtjate kahjustamisele.

„Yliopiston Apteekki naudib Soome turul laialdasi privileege ning konkurentsi täielikku puudumist muude Euroopa Liidu riikide ettevõtjate poolt, kuna Soome apteegiturg on Euroopa Liidu riikide, sh Eesti ettevõtjatele täielikult suletud,“ ütles EAÜ juhatuse liige Tanel Terase.

„Soomes kehtib seadus, et apteegi omanikuks tohib olla ainult apteeker, kellele saab kuuluda üks apteek koos maksimaalselt kolme haruapteegiga. Erandiks on Soomes aga Yliopiston Apteekki, millele kuulub üks apteek koos 16 haruapteegiga. Soome riigi poolt Yliopiston Apteekkile tehtud erandliku riikliku soodustuse abil teenitud kasumitega investeeritakse jõuliselt Eestisse, rikkudes sellega konkurentsireegleid,“ lisas ta.

Yliopiston Apteekki tegevjuht Jukka Niemi on väitnud Soome ajakirjanduses, et ettevõttel ei ole plaanis välismaale laienemist jätkata välja arvatud juhul, kui tekib sobivaid kauplemiskohti. Samuti väitis Niemi, et aktiivselt laienemisvõimalusi ei otsita. Need väited aga ei vasta tõele, sest maikuus avaldas Yliopiston Apteekki Eesti tütarettevõte Ülikooli Apteek pressiteate, kus avaldati plaanid avada Eestis veel kümmekond apteeki.

„Hõreasustusega riikides nagu Eesti ja Soome on apteegivõrgu riiklik reguleerimine sisuliselt ainus võimalus tagada madal ravimi hind ja optimaalne apteegivõrgustik, mistõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Soome avaliku sektori ettevõte teeb Eestis jõulist kampaaniat liberaalse turu saavutamiseks,“ ütles Terase.

EAÜ leiab, et Yliopiston Apteekki õppe- ja teadustöö sildi all käib tegelikult suur äri- ja investeerimisprojekt, mis kahjustab konkurentsi Eesti turul. Seetõttu on EAÜ konsulteerinud antud küsimust Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi ametnikega.

Juhul kui Yliopiston Apteekki jätkab oma tegevust Eestis, on EAÜ valmis pöörduma kaebusega Euroopa Komisjoni poole.

„Kaalume võimalust lähiajal esitada Euroopa Komisjonile kaebus ebaseadusliku riigiabi andmise tuvastamiseks ja siseturureeglite rikkumise tuvastamiseks. Rikkumismenetluse vältimiseks peaks Yliopiston Apteekki lõpetama oma tegevuse Eestis,“ sõnas Terase.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid