Ühendus märgib oma teates, et halvemal juhul peab Soome riik Eestis tegutsevad Yliopiston Apteekki tütarfirmad sulgema, riigiabi tuleb tagastada ning teenitud tulu ja tekkinud kahjud nõutakse Soome riigilt sisse. Selle mõju Soome maksumaksjale võib ulatuda kümnete miljonite eurodeni.

EAÜ hinnangul kujutab Yliopiston Apteekki tegevus Eestis konkurentsimoonutust.