Noorteseire aastaraamatu andmetel oli näiteks 2012. aastal alla 25-aastaste meeste kuu keskmine brutotulu kõigi noortega võrreldes 13% võrra suurem ehk 645 eurot, naiste näitaja oli seevastu 14% väiksem ehk 491 eurot. Seega oli noorte meeste kuu keskmine brutotulu 31% ehk 154 euro võrra suurem kui naistel.

Samal ajal on 16-24 aastaste noorte hulgas ka suhtelise vaesuse määr peaaegu kõige kõrgem ehk 21,5%, mis tähendab, et iga viies noor elab suhtelises vaesuses. Vaid üle 65-aastaste seas oli suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal suurem ehk 24%.

Eeskujuks Saaremaa, halb näide Valgamaa

Maakonniti oli kuni 26aastaste noorte hulgas suhtelise vaesuse määr 2012. aastal kõige kõrgem Valga maakonnas (31,6%) ja kõige madalam Saaremaal (9,4%). Positiivse ja kiire arenguga paistavad silma ka Hiiumaa (11%) ja Jõgevamaa (26%) Hiiumaal langes suhtelisuse vaesuse määr alla Eesti keskmise, ehkki eelmistel aastatel ületas näitaja seda märkimisväärselt. Ida-Viru maakonnas, kus suhtelisuse vaesuse määr on üks Eesti kõrgematest (30,2%), vähenes see näitaja 1 protsendipunkti võrra. Tartu- ja Läänemaal suurenes kuni 26aastaste noorte suhtelise vaesuse määr rohkem kui teistes maakondades (vastavalt 17,4%-lt 21,7%-le ja 17,3%-lt 20,7%-le võrreldes 2011. ja 2012. aastatega).

Mõttekeskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga annab juba viiendat aastat välja noorteseire aastaraamatut, mille fookuses on noorte eluolu kirjeldavate näitajate koondamine ja analüüs. Statistikaameti andmetel elas Eestis 2014. aasta alguse seisuga 290 555 noort vanuses 7-26 aastat, moodustades 22,1% rahvastikust.