Estlink 1 ja Estlink 2 elektriühenduste samaaegne rivist välja langemine ei jätnud Eesti tarbijaid elektrita, sest elektri varustuskindluse tagas Elering just nimelt gaasiga, märkis EG Võrguteenus oma teates.

EG Võrguteenus juhatuse esimees Sergei Jefimov ütles, et Eestis on gaasi varustuskindlus tagatud ja selliseid gaasitarne probleeme, nagu teatasid mōned EL-i riigid eelmisel nädalal, meil ei ole. 

“Vastupidi – meie suutsime suurendada gaasitarnimist kohe, kui selleks tekkis vajadus seoses Estlink kaablite rivist väljalangemisega,” ütles Jefimov.

“Eesti elektritarbijaid päästis möödunud nädalal võimalikust elektrikatkestusest gaasi olemasolu ja toimiv gaasivarustus,” sõnas Jefimov. 

“Tagasime ja kindlustasime gaasivarustuse olukorras, kui 10. septembril langesid korraga rivist välja mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektrühendused Estlink1 ja Estlink 2. Sellele vaatamata suuri probleeme elektritabijatele ei tekkinud, sest tänu gaasile tootis Elering Kiisa avariielektrijaam elektrit Eesti tarbijatele. Elektri varustuskindlus tagati tänu gaasile,” lisas ta.

Tema sõnul oli aset leidnud juhtum hea näide gaasi- ja elektri süsteemihalduri toimivast koostööst.

EG Vōrguteenus kuulub Eestis gaasi ülekandevõrk ning ettevõte tagab selle töökindluse ja kõigile tarbijatele nõuetekohase gaasivarustuse, arvestades olemasolevat nõudlust ja eeldatavat tulevikunõudlust. 

EG Võrguteenus juhtimiskeskus jälgib 24 tundi ööpäevas riiki sissetulevat gaasikogust ja Läti maa-aluse gaasihoidla täitmist ning seisab hea selle eest, et riiki sisenev gaasi kogus vastaks tarbimisele.

EG Võrguteenus kinnitab, et Eestis on gaasi varustuskindlus tagatud ja klientide varustamisel gaasiga probleeme pole. Samuti toimub plaanipäraselt Läti maa-aluse hoidla täitmine ning talveperioodiks Eestile vajalikud gaasikogused on tagatud.