Eesti Posti juhatuse esimehe Aavo Kärmase vastus Eesti maakonnaalehtede peatoimetajate avalikule pöördumisele:

"Vastuseks Teie avalikule pöördumisele soovime me Eesti Posti poolt kõigepealt kinnitada, et kindlasti ei ole meie soov ühtki väljaannet välja suretada. Hoopis vastupidi – meie huvides on tugevad ja edukad väljaanded, millel on suured tiraažid ja palju tellijaid – seda nii linnades kui maakondades. Mida paremini läheb ajalehtedel ja ajakirjadel, seda rohkem on tööd ja leiba kirjakandjatel.

Loodame, et peatoimetajad mõistavad –nii nagu ajalehtedel, on ka meie kulud kasvanud. Nii nagu ajalehed on tõstnud oma tellimishindu, peame ka meie tõstma oma teenuste hindu. Perioodika kandega seotud kuludest üle 70 protsendi moodustavad personalikulud, mis järgmisel aastal tõusevad ligi 6 protsenti. Kandehinna tõus on vältimatu. Tuletame meelde, et me soovime tõsta kandehinda vaid 4,2 protsenti ja lisaks 0,7 protsenti laupäevase kande eest. Keskmine hinnatõus lehtedele koos laupäevase kandega ongi meie pakkumise kohaselt Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) soovitud 4,3 protsenti . Samas jääks 83 protsendil lehtedest hinnatõus isegi alla 4,3 protsendi.

Palgatõus puudutab just neid kirjakandjaid ja esmatasandi postitöötajaid, tänu kellele maakonnalehed nii argipäeval kui laupäeval tellijate postkastidesse jõuavad. Meile on ette heidetud, et me ei ole ajalehtede liidule esitanud täpseid arvutusi, millele meie hinnastamisettepanek põhineb. EALL teab suurepäraselt, et äriettevõttena ei ole meil turukonkurentsi tingimustes võimalik seda teha.

Küll aga kohustab seadus meid olulise turujõuga ettevõttena kohtlema kõiki teenusesaajaid võrdselt, samuti ei tohi me osutada teenust alla omahinna. Leiame, et praegu kehtivad hinnastamispõhimõtted on jäänud ajale jalgu ning ei võimalda meil kaasas käia erinevate väljaannete muutunud vajadustega. Eesti Post on teadliku ja vastustundliku partnerina oma hinnakujunduses tulnud väljaannetele nii palju vastu kui võimalik. Me saame aru, et hinnatõus hammustab eriti valusalt just väiksemaid kohalikke ajalehti. Me ei soovi, et väljaanded, mis laupäeviti ei ilmu, peaksid kinni maksma laupäevaste ajalehtede kandekulud.

Seetõttu on kummaline näha maakonnalehtede peatoimetajate ühispöördumisele allakirjutanute hulgas ka selliste väljaannete nimesid, mis laupäeviti ei ilmu. Kohtume juba lähiajal ka kõigi väljaandjatega eraldi ning oleme veendunud, et jõuame läbirääkimiste tulemusena kandehindade osas kokkuleppele, mis sobib kõigile osapooltele."