Swedbanki erakliendi liisingu osakonnajuhataja Tarmo Ulla sõnul moodustavad Eestis uute autode liisijatest 61 portsenti ja kasutatud autode puhul 69 protsenti 500-1500-eurose sissetulekuga inimesed.

Samal ajal on Läti ja Leedu uute autoliisijate seas enim neid, kelle sissetulekud on kõrgemad, jäädes vahemikku 1000–2500 eurot.

„Sissetulekute erinevused riikide lõikes näitavad, et Eestis on auto liisimine osaks inimeste igapäevaelust sissetulekute suurusest hoolimata,“ märkis Ulla.

Ta lisas, et sarnasema majandusliku taustaga on kolme riigi kasutatud autode liisijad. „Nendest enamuse moodustavad inimesed, kelle sissetulekud jäävad vahemikku 500-1500 eurot kuus,“ ütles ta.

Analüüsi järgi liisisid Balti riikides teises kvartalis valdava osa uutest autodest üle 45aastased. „Eestis on uute autode liisijate vanuseline jaotus ühtlasem.

Leedu ja Läti uute autode liisijate hulgas on suurem osakaal noorematel autoliisijatel. Nii on Lätis uute autode liisijate hulgas rohkem 26-30aastaseid ja Leedus 31-40 aastaseid,“ märkis Ulla.

Alla 26-aastaseid uute autode liisijaid kohtab Ulla järgi aga enim Lätis, järgnevad Eesti ja Leedu.

Kasutatud sõidukeid liisivad Eestis ja Lätis peamiselt üle 45aastased ja 26-30aastased. Samas kui Leedus kasutatud sõidukite liisijaid pea võrdselt igast vanuserühmast, rääkis Ulla.

Statistika järgi on autoliisimine kolmes riigis meeste pärusmaa. „Naised soetasid liisitavatest uutest ja kasutatud autodest iga kolmanda,“ ütles ta.