Tõnis Haavelile kuuluv Grupivara on vaidlustanud üldkoosoleku otsused, millega kinnitati Ekspress Grupi 2013. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek, sest Haaveli hinnangul sisaldab Ekspress Grupi 2013. aasta majandusaasta aruanne ebaõigeid andmeid.

Harju maakohus on Grupivara hagiavalduse menetlusse võtnud. Ekspress Grupil tuleb hagile vastata hiljemalt 6. oktoobril.

Ekspress Grupp peab hagiavaldust alusetuks.

Ekspress Grupi finantsaruandlus on auditeeritud, aruandlus on avalikustatud ja sõltumatud vandeaudiitorid on kinnitatud Ekspress Grupi aktsionäridele aruandluse õigsust.

Osaühing Grupivara on Ekspress Grupi väikeaktsionär (Grupivara osaluse suurus on 0,0003% aktsiakapitalist), mis omandas osaluse Ekspress Grupis tänavu veebruaris.