“Meile imponeerib Evelyn Sepa nägemus Teenusmajanduse Koja aktiivsest rollist nii teenusmajanduse sektori ekspordivõime kui ka riigiga sisuka dialoogi pidamisest,” selgitas koja juhatuse esimees Kaido Kaljulaid ning rõhutas ühtlasi ka Sepa kogemustepagasit.

“Teenusmajanduse Koja roll on koondada teenusmajanduse sektori ettevõtted ühtseks jõuks, eesmärgiga tõsta sektori rahvusvahelist konkurentsivõimet – potentsiaal on suur ja koostöös on võimalik saavutada veel palju rohkem" ütles värske tegevjuht Sepp. Ta rõhutas, et koostööd ei saa kunagi olla liiga palju.

“Ekspordivõime mündil on kaks külge – nii ettevõtete enda suutlikkuse kui ka kogu Eesti riigi majandusarengu potentsiaali kasvatamine. Oleme valmis olema avatud ja hästi varustatud eksperdist partner kõigile osapooltele, kellest sõltub Eesti jätkusuutlik edu ja sektori areng.”

Teenusmajanduse Koda ühendab täna enam kui 130 juhtivat teenusmajanduse sektori ettevõtet.

Teenusmajanduse Koja tegevusest on välja kasvanud kaks tugevat sektoripõhist klastrit FinanceEstonia ning Medicine Estonia. Lisaks osaleb Koda hea õigusloometava juurutamises ja annab välja teenusedisaini väärtustavat auhinda.