Lobitegemises on teisel kohal naftafrima 5 miljoni dollariga Exxon Mobil. Naftaäris liigub aga teatavasti määratult suurem raha kui sigaretiäris. Mis pani Philip Morrist sel moel tõmblema?

Eelmine aasta oli tubakatoodete regulatsiooni osas Euroopa Liidus väga oluline. Euroopa parlament tegeles nimelt Tubakatoodete direktiiviga, mis kinnitati lõpuks veebruaris 2014.

Sellest tulenevalt peab näiteks suitsupakk olema 65% ulatuses kaetud infoga tervise kahjustamise kohta. Selle vastu on Philip Morris kõvasti võidelnud.

Philip Morris on ka kõva tegija e-sigarettide valdkonnas. Need aga klassifitseeriti meditsiinitoodete alla, mis tähendab, et nende kontroll on peagi varasemast tunduvalt karmim.

Aastast 2020 ei tohi enam sigarettide juures kasutada mentooli ega muid maitsetekitajaid. Need väidetavalt teevad sigaretid ahvatlevamaks noorte jaoks.

Euroopa Ombudsman on Euroopa Komisjoni osas algatanud uurimise, sest nad on väidetavalt tagatubades kohtunud tubakatööstuse juhtidega. Regulaatorite ja tubakatootjate kohtumised peaksid olema avalikud, samamoodi lobistide tegemised. Selle tõttu on tagasi astunud näiteks endine komisjoni liige John Dalli.

Philip Morrise dokumendid lekkisid aga avalikkuse ette ning sealt on näha, et ettevõte on astunud samme, et regulatsioonide jõustumist edasi lükata. Ettevõte kasutas kokku 161 lobisti teenuseid ning nende kohtumistele otsustajatega kulus kokku 1,25 miljonit naela. 31% Europarlamendi saadikutest on Philip Morrise esindajaga vähemalt korra kuue kuu jooksul kohtunud. Dokumendid näitavad ka, et ettevõte rahastas nii majanduslikke kui ka akadeemilisi uuringuid, et mõjutada inimeste arvamust. Philip Morris on lobitöös appi võtnud ka põllumajandus-organisatsioonid ja jaekettide esindajad. On arvata, et 2013. aastal lükati tänu lobitööle edasi vähemalt ühe olulise aspekti hääletus.

Philip Morris on öelnud, et neil on õigus oma arvamusele ja selle avaldamisele ning nende seisukoht on, et uus regulatsioon on vigane. See on majandusele koormavaks, on ettevõte öelnud.

Philip Morrisel on lobi tegemiseks ka põhjust. Nimelt on oodata, et Euroopa Liidus kukub oluliselt tarbitavate sigarettide arv. Täna on see umbes 450 miljardit sigaretti, aastaks 2021 kukub see eeldatavalt 375 miljardi peale.

Kui aga regulatsioone veelgi muudetakse, siis võib tarbimise vähenemine olla suuremgi. Loomulikult mõjutab see sigaretitootjate käibenumbreid ja kõike muud. Seega võib eeldada, et Philip Morris panustab ka edaspidi suuri summasid lobistamise peale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid