Lisaks peab riik maksma Tsäkkole 3408 eurot apellatsioonimenetluses ja kassatsioonimenetluses valitud kaitsjale makstud tasu katteks.

Riigiprokuratuur süüdistas Tamur Tsäkkot riigihangete läbiviimise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises. Süüdistuse järgi lubas Tsäkko töövõtjal Loo-Maardu teelõigul hankedokumentides sätestatud ajutise liikluskorralduse 2+2 sõidurea asemel ehitada 1+1 sõidurida koos kindlustatud teepeenardega.

Tsäkko mõisteti süüdi juba Harju maakohtus 28. juunil 2013. aastal, kuid erineva karistusseadustiku paragrahvi alusel. Riigikohus leidis nüüd, et maakohus kohaldas Tsäkko suhtes karistust aga vale paragrahvi alusel ja "tunnistas süüdistatava süüdi tegevuse eest, mida viimane ei valitsenud".

"Tuvastanud riigihangete teostamise nõuete rikkumise, eeldab vastutus KarS § 300 järgi ka seda, et teoga on tekitatud oluline varaline kahju," leidis riigikohtu kolleegium.

"Allkirjastades hankelepingu, mille alusel tekkis ehitajal õigus nõuda ja mille alusel riik ka maksis ülemäärast tasu, pööras T. Tsäkko selle summa kolmanda isiku kasuks KarS § 201 lg 1 mõttes. Kuivõrd 1+1-tüüpi tee ehitamise kohta lepingu sõlmimine eksis riigihanke seaduse nõuete vastu, oli T. Tsäkko tegu vara omastamise koosseisu tähenduses ebaseaduslik," lisab kolleegium riigikohtu lahendis.

"KarS § 201 lõige 2 p-de 2 ja 3 järgi karistatakse vara omastamise eest rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui see on toime pandud suures ulatuses või ametiisiku poolt."

Tamur Tsäkko lahkus maanteeameti peadirektori ametikohalt 2012. aasta märtsis kui tulid avalikuks tema ja ta kolleegide erinevad suusapuhkused ja koolitusreisid, mille peale kulutati ebamõistlikult suuri summasid riigi raha.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid