„Tööandjate Keskliit on sõnanud, et riik peaks vabastama erisoodustusmaksust kõik tööandja investeeringud töötajate tervisesse, sarnast arvamust on varem väljendanud ka Keskerakond. Leian, et tervise edendamine peab olema iga töötajat väärtustava ettevõtte prioriteet ja loomulik toimimise osa ning siin saab kaasa lüüa ka riik,“ sõnas Simson.

Simsoni sõnul peavad ettevõtjad mõistma, et nende jõukuse aluseks on tublid ja rahulolevad töötajad, kes saavad oma eluga hakkama. "Seetõttu oleme tööandjate liidule omakorda teinud ettepaneku väärtustada enam madalapalgaliste töötajate tööd, tõstes töötajate miinimumpalga 2017. aastaks 500 eurole,“ märkis ta.

Tööandjate Keskliidu soov Eesti maksusüsteem üksipulgi lahti võtta ja arutada maksude üle avatult, on Simsoni sõnul ainult tervitatav.

„Olen päri, et Eesti maksusüsteem tuleks üle vaadata, sest ka Keskerakond on teinud maksude ümberkujundamiseks mitmeid ettepanekuid, mis vajaksid selget ja konstruktiivset arutelu. Ei ole saladus, et me oleme rääkinud astmelisest tulumaksust, mis annaks riigieelarvele vahendeid pehmendada vähekindlustatute olukorda ja annaks kohalikele omavalitsustele võimalusi oma kogukonna elukeskkonda paremaks muuta,“ rääkis ta.

Eesti arengu seisukohalt on Simsoni hinnangul oluline, et maksusüsteem toetaks erinevate regioonide arengut ja aitaks järele neid piirkondi, mis on teistega võrreldes maha jäämas.
Tööandjate Keskliidu poolt tehtud ettepanekut alandada sotsiaalmaksu miinimumnõuet saab Simsoni sõnul vaadata ainult koos klassikalise ettevõtlusmaksu taastamisega.

Eesti tööandjate keskliit avaldas täna manifesti, kus tegi mitmeid ettepanekuid riigile tööandjatele ja tööinimestele.