Selle järgi tuleks tühistada ka viimane MKM-i otsus, millega kuulutati hanke võitjaks Tallinna Sadam. Rahandusministeerium leiab, et Leedo firma ehk Väinamere Liinide pakkumus vastas üldjoontes juba esimese hanke tingimustele ja mängib seega trumbid valitseva praamiärimehe kätte tagasi.

Ärilehe käsutuses on eile ehk 15. oktoobril rahandusministeeriumi riigihangete osakonna koostatud ja allkirjastatud järelevalvemenetluse kokkuvõte majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi läbiviidavast parvlaevahankest. Nii minister Urve Palole kui kahele hangetel osalenud konkurendile Tallinna Sadamale ja Väinamere Liinidele saadetud dokumendi järeldused on jahmatavad. Nimelt leiab rahandusministeerium (RM), et parvlaevaühenduse pakkuja leidmiseks korraldatud hanked on olnud seadusega vastuolus ja kogu otseläbirääkimistega peetud hanke protsess tuleb kehtetuks tunnistada.

Otsuse projektist selgub, et RM on teise ministeeriumi parvalaevahanget uurinud juba alates 24. septembrist. See tähendab, et järelevalvemenetlus algatati täpselt päev pärast seda kui MKM teatas, et Väinamere Liinid ei kvalifitseerunud esimesel hankel osalema ning ministeerium läks edasi võimalike teenuse osutajatega otseläbirääkimistega, olemuslikult hanketingimusi muutmata. Seega teadsid mõlemad ministeeriumid ning ka minister Palo juba nädalaid tagasi, et asi käärib. See ei seganud teda ettevõtmisega edasi minemast või rahandusministeeriumit konkreetsemalt pidurit tõmbamast. Veel üleeile kuulutati läbirääkimistega hanke võitjaks Tallinna Sadam, mille juhatus tõttas juba samal päeval uute laevade ehitajatega lepinguid sõlmima.

Läbirääkimistega hankeks õigust polnud

Nüüd, päev pärast MKM-i lõpliku hanke võitja väljakuulutamist käsib rahandusministeerium Urve Palol kogu parvlaevahange tühistada, kuna MKM on kogu hanke vältel rikkunud riigihangete seadust. Lühidalt öeldes seisneb seaduserikkumine selles, et MKM kuulutas pärast avaliku hanke väidetavat läbikukkumist välja otseläbirääkimistega hanke, omamata selleks tegelikult piisavalt õigust. RM heidabki ette just seda, et liiga kergekäeliselt jäeti praeguse praamiärimehe Vjatšeslav Leedo firma Väinamere Liinid esimesele hankele kvalifitseerimata ja liiga kergekäeliselt valiti ka otseläbirääkimistega hanke tee.

Kuna aga hanke liigi valikul on tehtud põhimõtteline viga, siis pole enam võimalik ka midagi parandada. Või nagu ütleb dokument, et „rikkumine on fundamentaalne ja kestev ning seda ei saa menetluse hilisemas faasis kõrvaldada ega lõpetada." Ehk Palo peaks nüüd kõike  otsast peale alustama ja minema tagasi esimesel avalikul hankel tehtud Leedo pakkumise juurde.

RM selgitab veel, et otseläbirääkimistega hankemenetlus on "kõige vähem läbipaistev menetlus ja seetõttu on selle kasutamine lubatud vaid rangelt sätestatud alustel". MKM-i valik ei olnud aga kaugeltki hästi põhjendatud. Näiteks põhjendas Palo ministeerium läbirääkimistega hanke alustamist sellega, et eelmise hanke ainus ehk Leedo pakkumus erines olemuslikult MKM-i seatud tingimustest.  

Leedo pakkumus harutati tükkideks lahti

Rahandusministeeriumi dokumendist järeldubki, et MKM-ile saab saatuslikuks sõnade olemuslik ja olemuselt kasutamine. Nii väidab RM - kasutades lausa õigekeelsussõnaraamatus leiduvat definitsiooni - et analüüsides Leedo tehtud pakkumust, leidub seal küll mittevastavusi hankedokumentides nõutule, kuid need ei ole olemuslikud erinevused. Näiteks ei ole Leedo esitanud osasid nõutud dokumente, avaldanud kõiki nõutud andmeid dotatsiooni kasutamise läbipaistvuse tarbeks ega öelnud hinda, millega riik saaks kümne aasta pärast laevad ära osta, „kuid see ei tähenda, et pakkumus oleks seeläbi automaatselt ka olemuslikult erinev hankelepingu eseme tehnilisest kirjeldusest". RM võtab oma kokkuvõttes tükkideks lahti kõik pakkumuse ja hanketingimuste erinevused.

Lisaks viitab RM majandusministeeriumi saadetud pressiteatele, mis on jällegi kasutanud sedasama saatuslikku sõna - läbirääkimistega hankemenetluses olemuslikult hanketingimusi ei muudeta ehk endiselt otsib riik nelja laeva õigusega need hiljem välja osta. Just nendele olemuslikele tingimustele (küll väikeste kõrvalkalletega) Leedo pakkumus ka vastas. Miks muidu kutsus MKM Väinamere Liine osalema läbirääkimistega hankel?, küsib rahandusministeerium lisaks.

Rahandusministeerium andis Palole viis päeva, et esitada oma vastuväiteid. Kui Palo piisavalt osavalt oma samme Jürgen Ligi ministeeriumile põhjendada ei suuda, tuleb vähemalt poolele teele taas tagasi liikuda.