Kohus rahuldas osaliselt süüdistatavate advokaatide Margus Mugu, Aadu Lubergi, Andres Simsoni ja Jaanus Tehveri apellatsioonkaebused ja leevendas mõnevõrra nende kaitsealuste AS-i Gild Financial Advisory Services (praeguse nimega AS GFAS), Harles Liivi (42), Tõnis Haaveli (43), Erki Piirsalu (43) ja Šarūnas Skyriuse (37) suhtes langetatud otsust.

Ringkonnakohus tühistas Harju maakohtu otsuse karistuse mõistmise ja tõkendi valimise osas ning tegi selles osas uue otsuse, millega muudeti karistusmäärasid ning jäeti karistused tingimisi täitmisele pööramata.

Uue otsusega sai Piirsalu tingimisi kahe aasta pikkuse ning Haavel ja Liiv tingimisi seitsme kuu pikkuse vangistuse ehk samad karistused, mida maakohtus kohtuvaidluses taotles neile riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Ringkonnakohus tühistas Skyriuse süüdimõistmise ja karistamise ning lõpetas tema osas kriminaalmenetluse kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu.

Ringkonnakohus saatis Pirshagi OÜ, OÜ Tertius, Marijus Kalesinskase ja Mindaugas Girjotase tsiviilhagide lahendamist puudutavas osas kriminaalasja uueks arutamiseks maakohtule teises kohtukoosseisus, kuid süüasjas esitatud teised tsiviilhagid rahuldati.

Mai lõpus mõistis Harju maakohtu kohtunik Leo Kunman Bakuu investeerimisafääris süüdistatavatele osaliselt reaalsed vanglakaristused ning mõistis neilt välja üle 11,8 miljoni euro.

Kohus tunnistas Piirsalu süüdi investeerimiskelmuses ning Haaveli, Liivi ja Skyriuse ning AS-i Gild Financial Advisory Services (praeguse nimega AS GFAS) kelmusele kaasaaitamises.

Kohus karistas Piirsalu kolmeaastase vangistusega, millest tal tuleb vanglas kohe ära kanda kuus kuud, Haavelit kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest kuus kuud peab vanglas kohe ära kandma, Liivi kahe aasta ja kolme kuu pikkuse vangistusega, millest kolm kuud peab vanglas kohe ära kandma ning Skyriust kahe aasta ja kolme kuu pikkuse vangistusega, millest kolm kuud peab kohe vanglas ära kandma. Kohus mõistis meestele karistuse ülejäänud osa tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Ringkonnakohtu otsuse kohaselt jäävad süüdimõistetute karistused aga kogu ulatuses kandmisele tingimisi, väljaarvatud Skyriusel, kes vabanes süüdimõistmisest ja karistusest täielikult.

Juriidilise isikuna kohtu all olev AS Gild Financial Advisory Services (AS GFAS) sai rahalise karistuse 150 000 eurot.

Ühtlasi mõistis kohus süüdistatavatelt investeerimisafääris raha kaotanud 31 investorile välja üle 11,8 miljoni euro, millest väikseim nõue oli 1000 eurot ja suurim neli miljonit eurot.

Kohus mõistis süüdistatavatele mõnevõrra karmimad karistused, kui nõudis neile kohtuvaidluses riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Evestus taotles Piirsalule tingimisi kahe aasta pikkust, Haavelile ja Liivile tingimisi seitsme kuu pikkust ja Skyriusele tingimisi ühe aasta pikkust vangistust. Ühtlasi palus riigiprokurör mõista kõigile neljale kolmeaastase katseaja.

Evestus taotles AS-ile GILD Financial Advisory Services (AS GFAS) rahalist karistust 100 000 eurot.

Süüdistatavate advokaadid Margus Mugu, Aadu Luberg, Andres Simson ja Jaanus Tehver leidsid kohtuvaidluses, et nende kaitsealuste tegevuses puudub kuriteokoosseis ning nad tuleb kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista.

Süüdistus:

Riigiprokuratuur süüdistab Piirsalu investeerimiskelmuses ning Haavelit, Liivi, Skyriust ja AS-i Gild Financial Advisory Services (AS GFAS) kelmusele kaasaaitamises.

Nii esitasid süüdistatavad GILD Financial Advisory Services kaudu korraldatud võlakirjade emissioonil valeandmeid ja kasutasid emissiooniga kogutud rahalisi vahendeid mitte-eesmärgipäraselt, märkis süüdistus.

Süüdistuse järgi korraldas Gild Financial Advisory Services 2007. aasta 18.-26. juulini kinnise võlakirjade emissiooni planeeritud kogumahus 16,5 miljonit eurot.

Emiteerimise eesmärk oli koguda rahalisi vahendeid, et osta 147 hektarit maad Aserbaidžaanis Bakuus, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning seejärel maa müüa.

Võlakirjade emissiooni ettevalmistamise ja korraldamise käigus ilmnes mitmeid täitmata või tingimustele mittevastavad asjaolusid, millest ei teavitatud potentsiaalseid investoreid ega katkestatud emissiooni läbiviimist.

Süüdistuse järgi näitasid süüdistatavate esitatud valeandmed pakkumist soodsamas valguses, et motiveerida investoreid investeerima. Rahalisi vahendeid laekus kokku üle 12 miljoni euro.

Võlakirjade emissiooniga seotud investorid oma raha tagasi ei saanud ega sellest kasumit ei teeninud.

Gildi afääris kaotasid miljoneid eurosid teiste seas Hans H. Luik, Olari Taal ja Marcel Vichmann.